Mielenterveyskuntoutujien intervallihoito Kuntoutumisyksikkö Kiepissä

Kuntoutumisyksikkö Kieppi on 14-paikkainen mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen yksikkö, jonka yksi huone toimii intervallihuoneena. Intervallihoito on lyhytaikaista hoitoa, joka on tarkoitettu tukemaan mielenterveyskuntoutujan kotona pärjäämistä. Intervallijakson aikana asiakas osallistuu Kiepin toimintaan voimavarojensa mukaan ja asiakkaalle järjestetään mahdollisuuksia kahdenkeskiselle keskustelulle työntekijän kanssa. Kiepissä on henkilökuntaa paikalla ympärivuorokauden. Tarvittaessa Kiepin työntekijöillä on myös mahdollisuus konsultoida muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia asiakkaan tarvitseman tuen järjestämiseksi.

Intervallihoito soveltuu tilanteisiin, jossa asiakkaan psyykkinen vointi on tilapäisesti huonontunut, kotona pärjäämisen kanssa on haasteita ja kotiin annettavat avohoidon palvelut eivät ole riittäviä. Intervallihoitoa voidaan käyttää myös välivaiheena siirryttäessä osastohoidosta kotiin. Myös omaishoitajan vapaiden ajan mielenterveyskuntoutujan hoito voidaan järjestää Kiepissä.

Intervallihuone on pieni kalustettu yksiö, jossa on minikeittiö, vessa ja suihku. Huoneessa on valmiina petivaatteet ja pyyhkeet.  Asiakas huolehtii itse mukaansa omat lääkkeet sekä hygieniatuotteet. Intervallijaksoon sisältyy ruokailut viidesti päivässä Kiepin yhteisissä tiloissa. Intervallihoidon vuorokausihinta on 21€/vrk. Intervallihoito edellyttää sitoutumista päihteettömyyteen jakson ajan.

Tarve intervallihoidosta voi herätä asiakkaalla itsellään, läheisellä tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisella. Lisätietoja intervallihoidosta sekä paikkatilannetta voi tiedustella Kiepin esimieheltä.  Intervallijakson tarpeen tullessa esille ollaan yhteydessä aikuissosiaalityön tai palveluohjauksen sosiaalityöntekijään, joka tekee päätöksen intervallijaksosta. Sosiaalityöntekijä tekee päätöksen intervallihoidosta joko yksittäiselle jaksolle tai avoimen päätöksen pidemmälle ajalle. Avoimeen päätökseen kirjataan, millaisissa tilanteissa asiakas voi hakeutua intervallihoitoon ja keneen on yhteydessä.

Kuntoutumisyksikkö Kiepin esimies 040 1784774
Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijä 0400 188418
Palveluohjauksen sosiaalityöntekijä 040 5143260
 
Intervalli.jpg

Päivitetty: 28.10.2020 17:30

 Ajankohtaista

No content found