Vanhusneuvosto

​Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Vanhusneuvoston jäsenet ja toimikausi 2022-2025

Kunnan perusturvalautakunta on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet järjestöjen esityksestä. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin perusturvalautakunnan. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Riitta Hokkanen, varapuheenjohtajana Lea Aikio ja sihteerinä ikäihmisten palvelujohtaja.

​Edustettava taho​Jäsenen nimi (varajäsen suluissa)
​Sodankylän Rintamaveteraanit ryMarkku Lehtinen (Antero Kämäräinen)
​Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys rySisko Kiuru 
​Sodankylän Eläkeläiset ry​Ritva Kivelä (Teuvo Pääkkö)
​Eläkeliitto Sodankylän yhdistys ry
Lea Aikio (Tuula Niemelä)
​Sodankylän Sotaveteraanit ry​Pekka J. Heikkilä
​Sodankylän kunnan perusturvalautakuntaMarja Kiuru (Risto Niemi)
​Sodankylän kunnan sivistyslautakunta
​Riitta Hokkanen (Ritva Liikanen)
​Sodankylän kunnan tekninen lautakunta
​Alpo Lakkala (Heino Keinotie)
​Sodankylän kunnanhallitus
​Eila Kivioja (Mari-Anne Penttinen)

 

Päivitetty: 20.12.2021 16:51

 Yhteystiedot

​Vanhusneuvoston puheenjohtaja
Riitta Hokkanen

Vanhusneuvoston sihteeri
Vs. ikäihmisten palvelujohtaja
Maaret Siikaluoma
puh. 040 530 6679