Vanhusneuvosto

​Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa

Vanhusneuvosto on kuntien lakisääteinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on varmistaa ja huolehtia ikääntyneen väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Vanhusneuvoston jäsenet ja toimikausi

Kunnan perusturvalautakunta on nimennyt vanhusneuvoston jäsenet järjestöjen esityksestä. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin perusturvalautakunnan. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Lasse Näsi ja sihteerinä kunnan vanhustyön johtaja Inga Mukku.

​edustettava taho​jäsenen nimi
​Sodankylän sotaveteraanit ry​Pekka Heikkilä
​Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys rySisko Kiuru
​Sodankylän Eläkeläiset ry​Mirja Vaara
​Eläkeliitto Sodankylän yhdistys ry​Kirsti Vuontisvaara
​Sodankylän Rintamaveteraanit ry​Esko Laajala
​Sodankylän kunnan perusturvalautakunta​Risto Niemi
​Sodankylän kunnan sivistyslautakunta​Riitta Hokkanen
​Sodankylän kunnanhallitus​Arja Mäkitalo

 

Päivitetty: 17.10.2017 12:38

 Yhteystiedot

​Vanhusneuvoston puheenjohtaja Lasse Näsi
p.

Vanhusneuvoston sihteeri
vanhustyönjohtaja Inga Mukku
p.