Vammaisten palvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään kunnassa siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan arkipäivän toiminnoissa. Näillä sivuilla kerromme sodankyläläisille vammaisille ja kehitysvammaisille tarjottavista palveluista.

Palveluja ja tukitoimia myönnettäessä selvitetään asiakkaan yksilöllinen tarve sekä huomioidaan asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu. Vammaispalvelujen asiakkuus alkaakin palvelutarpeen arvioinnista, josta lisätietoja löydät täältä.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vaikeavammaisella asiakkaalla on vammaispalvelulain perusteella subjektiivinen oikeus vamman kannalta välttämättömiin asunnon muutostöitä koskeviin korvauksiin. Kuljetuspalvelut -sivulta löydät tietoa vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista. Henkilökohtainen apu -sivulta löydät tietoa henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta ja siihen myönnettävästä tuesta.  Tietoa asunnon muutostöihin myönnettävistä avustuksista löydät Kotona asumisen tukipalvelut -sivulta.

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Osa vammaispalvelulain tarkoittamista palveluista ja tukitoimista ovat määrärahasidonnaisia palveluja tai tukitoimia. Näitä palveluja järjestetään vammaisille kuntalaisille kunnan tähän tarkoitukseen varaamien määrärahojen puitteissa. Tukipalveluina Sodankylässä järjestetään muun muassa sopeutumisvalmennusta ja tuetaan päivittäisessä toiminnoissa tarvittavien välineiden hankintaa sekä korvataan ylimääräisiä vaatetus- ja erityisravintokustannuksia. Lisätietoa näistä palveluista löydät Kotona asumisen tukipalvelut -sivulta.

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisille järjestetään ohjattua päivätoimintaa kunnan ja paikallisten järjestöjen yhteistyönä. Lisätietoa löydät Kehitysvammaisten päivätoiminta -sivulta. Autetusta ja itsenäisestä asumisesta sekä tilapäisestä lomahoidosta löydät tietoa Kehitysvammaisten asumispalvelut -sivulta.

Osallistuminen

Kunnan ja alueen vammaisjärjestöjen yhteistyöelimenä toimii vammaisneuvosto. Neuvoston kautta kuntalaiset pääsevät osallistumaan vammaispalvelujen kehittämiseen Sodankylässä. Vammaisneuvosto -sivulta löydät neuvoston jäsenet ja kokousten pöytäkirjat.

 

Päivitetty: 26.6.2018 12:02

 Ajankohtaista

No content found