Vammaisten palvelutarpeen arviointi

​Palvelujen hakeminen

Vaikeavammainen henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö laittaa hakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista vireille pääsääntöisesti kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lausunnot mm. lausunto vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintahaitasta. Yksinään terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lausunto ei riitä perusteeksi palvelujen myöntämiseen.

Palvelukohtaisia hakemuslomakkeita saa Sodankylä kunnan vammaispalvelusta sosiaali- ja terveystoimistosta sekä näiltä verkkosivuilta kunkin palvelun kuvauksen yhteydessä.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat yleensä asiakas ja hänen nimeämänsä muu henkilö (esim. omainen tai edunvalvoja), sosiaalityön edustaja sekä kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön edustajia sen mukaan kuin asiakkaan kanssa on sovittu. Palvelutarpeen arvioinnin käynnistää asiakkaan, hänen läheisensä tai edunvalvojan yhteydenotto vammaispalvelujen sosiaalityöntekijään. Yhteydenotto voi tulla myös terveydenhuollosta tai muulta viranomaiselta.

Palvelutarpeen arviointi on yksilöllinen prosessi, johon sisältyy:
- Asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheisensä (tai laillisen edustajansa taikka edunvalvojansa)
haastattelu,
- Asiakkaan oma näkemys palvelutarpeestaan nyt ja tulevaisuudessa,
- Tarvittaessa asiakkaan toimintakyvyn arviointi erilaisilla toimintakyvyn arviointimenetelmillä,
- Asiakkaan toimintaympäristön ja toimintojen arviointi sekä vamman tai sairauden
edellyttämät toimenpiteet ja muutokset, jotta asiakkaan toimintaedellytykset paranevat

Palvelusuunnitelma

Arvioinnin jälkeen asiakkaalle laaditaan tarvittaessa palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalle ei synny suoraan oikeuksia palvelujen ja tukitoimien saamiseksi, vaan niitä on haettava erikseen. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan asiakkaan tarpeiden ja olosuhteiden muuttuessa.

Päivitetty: 29.6.2018 12:43

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

​Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
p. 0400 188 418

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
näytä sijainti kartalla