Vammaisten kotona asumisen tukipalvelut

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan osittain tai kokonaan kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.  Harrastus- ja vapaa-ajan välineitä ja laitteita korvataan silloin kun niihin sisältyy sellaisia erityiskustannuksia, jotka johtuvat vammasta tai sairaudesta.

Korvauksia voi hakea vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä vapaamuotoisella hakemuksella.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannusten korvaaminen on vammaispalvelulain mukaan niin sanottua määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista palvelua, jota kunta tuottaa määrärahojensa puitteissa.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvat kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt kuuluvat vaikeavammaisen subjektiivisen oikeuden piiriin. Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan myöntää vain vaikeavammaisen henkilön vakituiseen asuntoon. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat kohtuulliset rakennustyöt, esimerkiksi ovien leventäminen ja luiskien rakentaminen.

Kiinteästi asuntoon asennettavat välineet ja laitteet ovat vammaispalvelulain mukaan korvattavia, silloin kun asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää niiden hankkimista. Kunta voi kohtuullisten kustannusten korvaamisen sijasta antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käyttöön.

Korvauksia voi hakea kunnan vammaispalveluista joko muutostöiden jälkeen tai asiakas voi ottaa yhteyttä vammaispalveluihin jo muutostöiden suunnitteluvaiheessa.

Asunnon muutostyöhakemuslomake

Päivitetty: 17.4.2018 15:15

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

Sosiaalityön ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus arkisin klo 09.00-11.00:
p. 0400 694 024

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän kunta
Sosiaalitoimisto
PL 60
99601 Sodankylä

Sosiaalityöntekijät
Jaana Aaltonen
p. 0400 188 418
Anniina Aikio
p. 040 686 3950


näytä sijainti kartalla