Vammaisten kotona asumisen tukipalvelut

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan osittain tai kokonaan kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta.  Harrastus- ja vapaa-ajan välineitä ja laitteita korvataan silloin kun niihin sisältyy sellaisia erityiskustannuksia, jotka johtuvat vammasta tai sairaudesta.

Korvauksia voi hakea vammaispalvelujen sosiaalityöntekijältä vapaamuotoisella hakemuksella.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannusten korvaaminen on vammaispalvelulain mukaan niin sanottua määrärahasidonnaista ja harkinnanvaraista palvelua, jota kunta tuottaa määrärahojensa puitteissa.

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asuntoon kuuluvat kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt kuuluvat vaikeavammaisen subjektiivisen oikeuden piiriin. Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita voidaan myöntää vain vaikeavammaisen henkilön vakituiseen asuntoon. Korvattavia asunnon muutostöitä ovat henkilön vamman tai sairauden vuoksi suoritettavat kohtuulliset rakennustyöt, esimerkiksi ovien leventäminen ja luiskien rakentaminen.

Kiinteästi asuntoon asennettavat välineet ja laitteet ovat vammaispalvelulain mukaan korvattavia, silloin kun asiakkaan vamma tai sairaus edellyttää niiden hankkimista. Kunta voi kohtuullisten kustannusten korvaamisen sijasta antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käyttöön.

Korvauksia voi hakea kunnan vammaispalveluista joko muutostöiden jälkeen tai asiakas voi ottaa yhteyttä vammaispalveluihin jo muutostöiden suunnitteluvaiheessa.

Päivitetty: 18.12.2017 18:38

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

No content found