Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut edistävät vaikeavammaisten yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia

Kuljetuspalvelujen tavoitteena on edistää vaikeavammaisten sodankyläläisten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja toimintamahdollisuuksia järjestämällä heille liikkumismahdollisuudet samoin edellytyksin kuin joukkoliikennettä käyttäville sodankyläläisille.​ Kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan asiointi- ja virkistysmatkaan kuukaudessa. Kuljetukset järjestetään aina tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, useimmiten välityskeskuksen järjestämänä.

Asiointi- ja virkistysmatkat voi tehdä Sodankylän kunnan alueella tai maantieteellisesti rajoittuviin lähikuntiin: Inari, Savukoski, Rovaniemi, Kittilä, Kemijärvi ja Pelkosenniemi. Lähikuntiin myönnetään pääsääntöisesti yksi meno-paluu matka kuukaudessa. Hakemukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, laboratorio-, terapia-, lääkärinkäynti-, lääkintävoimistelu-, fysioterapia- tai muihin sellaisiin matkoihin, joihin voi hakea korvausta esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta tai vakuutusyhtiöltä.

Kuljetuspalvelujen myöntämisen kriteerit

Kuljetuspalvelun myöntäminen on mahdollista sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle:
· joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla
· jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi
voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia
· Kuljetuspalvelun tarpeen tulee johtua vammasta tai sairaudesta, joista aiheutuva
haitta on pysyvä tai pitkäaikainen (yli vuoden kestävä).

Vammaisen henkilön kuljetuspalvelujen tarvetta selvitettäessä arvioidaan, onko hakijan mahdollista käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä tai palveluliikennettä yksin tai saattajan kanssa, ilman erityisiä vaikeuksia. Lisäksi huomioidaan sairauden tai vammaisuuden aiheuttama haitta suhteessa vuodenaikoihin (esim. talviajan kuljetuspalvelu), vuorokaudenaikoihin (esim. näkövammaiset) ja säätilaan (esim. hengityselinsairauksista kärsivät).

Kuljetuspalvelujen hinta

Asiakas maksaa kuljetuspalvelusta matkan pituuden mukaisen omavastuuosuuden, joka on linja-auton eläkeläistaksan suuruinen. Yhdistellyistä matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta.

Matkan tilaaminen

Matka tilataan välityskeskuksen kautta:

Pohjois-Suomen Tilausvälitys Oy p. 0100 99700. Vammaispalvelulain mukaiset lähikuntiin ulottuvat matkat tulee tilata välityskeskuksesta viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä klo 17 mennessä.

16.3.2016 lähtien oman kunnan (Sodankylä) sisällä tapahtuvat kuljetukset tulee tilata vähintään 1,5 h ennen kuljetusta.

Näin toimien taksivälityksen on helpompi ohjata samaan kuljetukseen muita asiakkaita. Yhdistely vapauttaa sosiaalitoimen kuljetuksia hyödyntävät omavastuusta.

 

Päivitetty: 2.4.2019 14:56

 Ajankohtaista

No content found