Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on alueen vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin

​Vammaispalvelulain 13 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa vammaisneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämisessä ja suoriutumisessa.

Vammaisneuvoston tehtäviksi on määritelty:
1) Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa.
2) Seuraa vammaisten tarpeiden kehitystä kunnan alueella.
3) Seuraa vammaisten henkilöiden selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen saamisessa sekä kulttuuri ja vapaa-ajan toiminnoissa.
4) Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että ympäristö ja julkiset tilat soveltuvat myös vammaisten ja sairaiden tarpeisiin.
5) Seuraa vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavutettavuuden parantamiseksi.
6) Edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon.
7) Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisiin liittyvissä asioissa.
8) Hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät
9) Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia. Vammaisneuvoston sihteerinä toimii kunnan sosiaalityöntekijä. 

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

2019-11-19 Pöytäkirja
2019-08-14 Pöytäkirja
2019-01-30 Pöytäkirja
2018-08-21 Pöytäkirja
2018-05-15 Pöytäkirja 
2017-12-12 Pöytäkirja 
2017-01-31 Pöytäkirja
2016-10-05 Pöytäkirja
2016-06-01 Pöytäkirja

 

Päivitetty: 16.1.2020 11:07

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Vammaisneuvoston sihteeri:
Sosiaalityöntekijä
p. 0400188418