Terveyspalveluiden asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen


Perusturvalautakunta on hyväksynyt terveydenhuollon asiakasmaksut 15.12.2021. Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettuun asetukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin.

Terveyskeskuskäynti lääkärillä

- vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 41,80 €
- kertamaksu 20,90 €
- päivystyskäynti poliklinikalla 28,70 €
- reseptin uusiminen päivystysaikana 28,70 €

Maksut peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Yksilökohtainen fysioterapia

- hoitokerta 11,60 €

Peruuttamaton vastaanottoaika

- käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika 51,50 €

Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot

- todistukset ja lausunnot 51,50 €
- ajokorttitodistus 61,80 €

Lääkärin ja hammaslääkärin todistukset ja lausunnot, veteraanikuntoutus (B-todistus tai vastaava), todistus erilliskorvattavista lääkkeistä sekä muut ja laajemmat todistukset ja lausunnot maksavat 51,50 €. Lääkärinlausunto B on maksuton, jos se on laadittu sairaslomaa, Kelan kuntoutusta tai Kelan erityiskorvattavaa lääkehoitoa varten.

Tilapäinen kotipalvelu

- lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 €
- muun henkilökunnan kotikäynti 12,20 €

Sarjahoito

- hoitokerta 11,60 €

Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi.

Sarjassa annettava hoito kuten jatkuva dialyysihoito, lääkinnälliinen kuntoutus, hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriö-, säde- ja sytostaattihoito tai muu vastaava hoito. 

Lyhytaikainen laitoshoito

- hoitopäivämaksu 49,60 €
- hoitopäivämaksu, maksukatto (692 €) ylittynyt 22,80 €

Päivä- ja yöhoito

- päivä- ja yöhoidon maksu laitoksessa 22,80 €

Kuntoutushoito

- lääkinnällisen kuntoutuksen hoitopäivä 17,10 €

Alle 18-vuotiailta peritään laitoshoitomaksu vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Kotisairaalan maksut                           Potilas/asiakas

​Tilapäinen kotikäynti
sairaanhoitaja/fysioterapeutti
​11,60 €/käynti
​Kotikäynti (1-3 krt/vrk)
​25,30 €/vrk
​Käynti kotirsairaalan tiloissa (1-3 krt/vrk)
​22,80 €/vrk
​Kotikäynti tehostetussa asumispalveluyksikössä,
säännöllisen kotihoidon asiakkaan luona tai jatkuvan
asumispalvelun yksikössä (1-3 krt/vrk)
​9,70 €/vrkHammashuollon maksut

Perusmaksu suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta:

Suuhygienisti 10,30 €
Hammaslääkäri 13,30 €
Erikoishammaslääkäri 19,50 €


Edellä olevan lisäksi tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä peritään seuraavat maksut:

1) Kuvantamistutkimukset
- hammaskuva 8,50 €
- leukojen ja koko hampaiston rtg-kuvaus 19,20 €

2) Ehkäisevä hoito
- toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käynikerralta 8,50 €

3) Sairauksien hoito
Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta jäljempänä lueteltuja protettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä

Vaativuusluokka 0-2    8,50 €
Vaativuusluokka 3-4  19,20 €
Vaativuusluokka 5-7   38,00 €
Vaativuusluokka 8-10 55,60 €
Vaativuusluokka 11-    78,00 €

4) Proteettiset toimenpiteet

a) Proteesin huolto:
- pohjaus 55,60 €
- korjaus 38,00 €
b) akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00 €
c) kruunut ja sillat hampaalta 186,00 €
d) rankaproteesi 225,70 €

Päivitetty: 11.1.2022 16:19

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

​Sodankylän terveyskeskus, taloustoimisto
Ratsutie 9
99600 SODANKYLÄ
p. 040 6806974

No content found

No content found