Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Kuntalaisille järjestettäviä sosiaalisen tuen palveluta Sodankylässä ovat muun muassa aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen. Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaali- ja potilasasimiehen palvelut kunta järjestää ostopalvelujen avulla. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva toimeentuloturvan muoto.

Kansainvälistyvässä Sodankylässä myös maahanmuuttajien palvelujen järjestäminen on huomioitu hyvin. Maahanmuutto-sivulta löydät muun muassa kunnan ajantasaisen kotouttamissuunnitelman.

Päivitetty: 3.8.2017 16:08

 Ajankohtaista

No content found

No content found

 Content Editor