Sosiaalinen tuki ja toimeentulo

Kuntalaisille järjestettäviä sosiaalisen tuen palveluta Sodankylässä ovat muun muassa aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta ja palkkatukityöllistäminen. Talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaali- ja potilasasimiehen palvelut kunta järjestää ostopalvelujen avulla. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva toimeentuloturvan muoto.

Kansainvälistyvässä Sodankylässä myös maahanmuuttajien palvelujen järjestäminen on huomioitu hyvin. Maahanmuttajien palvelut -sivulta löydät muun muassa kunnan ajantasaisen kotouttamissuunnitelman.

Päivitetty: 17.3.2016 11:55

No content found

 Content Editor