Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamisessa

Sodankylän kunta ostaa sosiaaliasiamiehen palvelut Merikratos sosiaalipalvelut Oy:stä Oulunsalosta.
Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakasta lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle. Kuntalaiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen puhelimitse, videoteitse tai sähköpostitse.

Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään mahdollisuus olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen videoneuvottelun avulla. Videoneuvottelusta sopimiseksi tulee olla yhteydessä sosiaali- ja terveystoimistoon perusturvajohtajaan tai johtavaan sosiaalityöntekijään.

Asiakkaalla on mahdollisuus tavata sosiaaliasiamiestä henkilökohtaisesti kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 11-13 Rovaniemellä.

Potilasasiamies neuvoo potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun

Sodankylän kunta ostaa myös potilasasiamiehen palvelut Merikrtatos Oy:stä. Potilaslain perusteella potilaalla on oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa sekä alaikäisen potilaan asemaa.
 
Potilasasiamies:
- auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
- tiedottaa potilaan oikeuksista
- neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
- toimii muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

 

Päivitetty: 9.2.2018 15:07

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Sosiaali- ja potilasasiamies
ma - pe klo 8.30 - 16
p. 010 830 5106
fax. 010 830 5101
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
potilasasiamies@merikratos.fi

Käyntiosoite:
Merikratos sosiaalipalvelut Oy, Sosiaaliasiamiespalvelut
Veitikantie 2
96100 ROVANIEMI
näytä sijainti kartalla

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found