Saamenkielisen väestön lakisääteiset peruspalvelut

​Saamelaiskäräjät jakaa valtion myöntämää erityisavustusta saamenkielisten sote-palveluiden turvaamiseksi

Saamelaiskäräjien myöntämällä avustuksella tuetaan Sodankylän kunnassa saamelaisten ikäihmisten palveluiden tuottamista omalla äidinkielellä. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun hoitoa on mahdollista saada saamelaistyönä. Saamelaiskäräjien myöntämällä valtionavustuksella on myös tuettu kylätyöntekijän palkkaamista Vuotson alueelle. Saamelaiskäräjien kriteerit täyttävillä asiakkailla on mahdollisuus saada hakemuksesta kunnalta tukipalveluseteli, jota voi käyttää saamenkielisten tukipalvelujen ostoon hyväksytyltä tukipalveluyrittäjiltä.  

Päivitetty: 1.4.2019 13:08

 Yhteystiedot

​Ikäihmisten palveluohjaus:
ma - pe klo 8 - 15
p. 040 187 5577

Saamelaistyöntekijä:
p. 040 842 6050

No content found