Perhesosiaalityö

Perhesosiaalityöllä tuemme alle 18-vuotiaiden sodankyläläisten lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistamme vanhemmuutta elämän erilaisissa pulmatilanteissa. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta, joka tukee perheen arjen sujumista. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa. 


Perhesosiaalityön palveluihin kuuluu:

- perhetyö 
- ryhmämuotoinen perhetyö 
- vertaisryhmät
- sosiaalityö 
- tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta 

Sosiaalityö 
Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja lapsen ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Muutosta voidaan tukea järjestämällä tukitoimia ja palveluja. Sosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevan lapsen omatyöntekijä. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman ja seuraa ja arvioi palveluiden toteutumista ja vaikuttavuutta. 

Sosiaalityöntekijät tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perheen muun viranomaisverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen, päiväkotien, perheneuvolan, psykiatrian poliklinikoiden ja eri järjestöjen kanssa.
Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilö on luotettava aikuinen, joka kuuntelee, viettää aikaa lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla. Konkreettinen toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilö voi esim. kannustaa lasta harrastuksiin tai tukea koulunkäyntiä. Tukihenkilöä haettaessa kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset). 

Tukiperhetoiminta 
Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka pyrkii tukemaan ja vahvistamaan vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä. Lapselle tarjotaan tukiperheessä mahdollisuus saada uusia virikkeitä ja kavereita sekä kasvua ja kehitystä tukevia uusia aikuissuhteita. Tukiperhe voi olla avuksi silloin, kun perhe tarvitsee tukea eikä perheellä ole mahdollisuus saada läheisverkoston tukea. Tukiperhettä lapselle haettaessa ensisijaisesti kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset). Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti pääasiassa kerran kuukaudessa. 

Päivitetty: 3.11.2020 14:13

 Content Editor

Palveluohjaaja 
p. 040 514 3260

 

Käyntiosoite:
Hyvinvointikeskus Sopukka, Perhekeskus 2. kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Hyvinvointikeskus Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä