Perhesosiaalityö

Sodankylässä perhesosiaalityöhön kuuluvat sosiaalityöntekijän palvelut, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu. Perhesosiaalityö perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen ennaltaehkäisevään ja varhaisen tuen toimintaan. Palveluiden tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa ja lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja. Työtä tehdään yhteistyössä muiden, perheitä tukevien tahojen kanssa. Asiakas voi hakeutua perhesosiaalityön palveluiden piiriin joko omasta aloitteesta tai hänet voidaan ohjata palvelun piiriin esim. neuvolasta, päivähoidosta tai mielenterveystoimistosta. Asiakkaan palvelutarpeesta tehdään palvelutarpeen arviointi, joka johtaa joko palvelun myöntämiseen tai ohjaamiseen muihin palveluihin.

Yhteystiedot:

Sosiaalityön ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus

arkisin klo 9-11

p. 0400 694 024

Vs. sosiaalityöntekijä Marina Niemelä, p. 040 514 3260


Päivitetty: 2.7.2018 15:02