Päihdepalvelut

​Aiheutuuko päihteiden käytöstäsi sinulle tai läheisillesi ongelmia? 

Saat tukea, kun olet huolissasi alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden liiallisesta tai haitallisesta käytöstä. Muut toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelaaminen tai nettiriippuvuus kuuluvat hoitomme piiriin. Et tarvitse lähetettä ja käyntisi ovat sinulle maksuttomia.

Päihdepalveluita saa eri muodoissa

Avohuolto
Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa, korva-akupunktiota tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä. Järjestämme myös opioidikorvaushoitoa. 

Laitoskuntoutus
Laitoshoito tai -kuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutuksena järjestetään katkaisuhoitoa ja hoitojaksoja kuntoutuslaitoksessa. Voit keskustella laitoskuntoutuksen tarpeesta ja maksusitoumuksesta perhekeskuksen palveluohjaajan tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan kanssa. 

Katkaisuhoito
Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja. Hoito ja kuntoutus perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne toimivat luottamuksellisesti. Katkaisuhoitoa annetaan peruspalvelukeskus Sopukan kuntoutusosastolla, jonne hakeudutaan peruspalvelukeskus Sopukan akuuttivastaanoton kautta.

Hoitoa ja kuntoutusta tukevat palvelut
Hoitoa ja kuntoutusta tukevia palveluita ovat esimerkiksi asumispalvelut, sosiaalinen kuntoutus sekä päiväkeskukset. Sodankylän päihdepalvelut tekee yhteistyötä Lapin sinisarastuksen kanssa.
Päivitetty: 30.1.2020 14:20

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

Ajanvaraus mielenterveys-  ja päihdepalvelut
ma-to klo 8-11
p. 040 678 9566

Akuutit tilanteet: 
Sopukan akuutti-vastaanotto
p. 020-692881.

Ajanvaraus sosiaalipalvelut
klo 9-11 p.
0400 694 024

Palveluohjaaja
p. 040 5143260

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
p. 0400 634371

Sosiaaliohjaaja
p. 040 1790966

Käyntiosoite: 
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän peruspalvelukeskus Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Tiedostot

No content found