Neuvolan perhetyö

Neuvolan perhetyöstä varhaista tukea lapsiperheille

Neuvolan perhetyö on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskustelu- ja ohjausapua lasta odottavien, alle kouluikäisten ja ala-asteikäisten lasten perheille. Ennaltaehkäisevän perhetyön tarkoituksena on auttaa, tukea ja ohjata lapsiperheitä arjen sujuvuudessa, vanhemmuudessa, lasten huolenpidossa sekä luoda mahdollisuus vertaistuelle. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla niiden omia voimavaroja. Perhetyöntekijä ohjaa perheitä em. tilanteissa kotikäynneillä ja toimii terveydenhoitajien tukena asiakastilanteissa. Asiakkaat ohjautuvat perhetyön piiriin neuvolan terveydenhoitajien kautta sekä omalla yhteydenotolla.

Perhetyöntekijä voi järjestää tarvittaessa myös ryhmämuotoista toimintaa ja osallistuu muun muassa synnytys- ja perhevalmennukseen sekä ryhmäneuvoloihin.

Neuvolan perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu ovat toisiaan tukevia palveluita. Toiminta-ajatuksenamme on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen, tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta.

Neuvolan perhetyöltä voi saada tukea esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa:

- itkuisen vauvan vanhemman tai vanhempien väsymys
- vanhemman uupumus tai mielenterveysongelmat
- yksinhuoltajan tai hyvin nuorten vanhempien epävarmuus
- lapsen levottomuus tai poikkeava uhmakkuus
- lapsen kasvatuskysymykset
- ongelmat äidin ja vauvan varhaisessa vuorovaikutuksessa
- sosiaalisten verkostojen puuttuminen (yksinäisyys tai eristäytyminen)
- erilaiset vaikeat elämäntilanteet (vanhempien ero tai jonkun perheenjäsenen vakava sairaus)
- pulmat arjen hallinnassa

Kuinka pääsen neuvolan perhetyön asiakkaaksi?

Mikäli koet tarvitsevasi apua perhetilanteeseesi, voit ottaa yhteyttä suoraan perhetyöntekijään tai neuvolan terveydenhoitajaan. Tuen saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta ja se on perheille maksutonta.

 

Päivitetty: 15.1.2016 0:51

 Content Editor

 Yhteystiedot

​Neuvolan perhetyöntekijä
p. 040 843 5808