Lokirekisteritiedot

Asiakas/potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki. Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että asiakas-/potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla todennetaan työntekijöiden asiakas-/potilastietojen käsittely. Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa ilmenevä väärinkäytös johtaa aina kurinpitotoimiin ja mahdollisiin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Käyttölokiin on pääsy vain nimetyillä vastuuhenkilöillä.

Säännöllinen valvonta

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa käyttölokia valvotaan säännöllisesti ja valvontaprosessit ovat järjestelmällisiä. Valvonta tapahtuu valitsemalla satunnaisesti asiakas-/potilastietojärjestelmän käyttäjiä ja tarkistamalla heidän toimensa tietyltä aikaväliltä. Lisäksi tehdään satunnainen asiakas-/potilasotanta ja tarkistetaan heidän tietojen käyttäjät ja käytön perusteet.

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa lokivalvontaa suoritetaan myös asiakas-/potilasriskiryhmille (julkisuuden henkilöt ja omat työntekijät).

Väärinkäytösepäily tai tarkastuspyyntö

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus pyytää lokitietojen tarkastusta epäillessään väärinkäytöstä tai käyttäessään tarkastuspyyntöoikeuttaan. Tarkastuksessa selvitetään kuka asiakasta/potilasta koskevia tietoja on käsitellyt ja onko käsittelyn perusteena ollut työtehtävien hoito.

Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisena (lomake löytyy sivun oikeasta reunasta) ja lähetetään omakätisesti allekirjoitettuna sosiaali-/terveyspalveluiden tietosuojavastaavalle.


Päivitetty: 14.2.2019 13:38

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found