Perhetyö

Perhetyön tavoitteena lapsen näkökulman esille tuominen

Lastensuojelun perhetyö on vaikuttavimpia lastensuojelun avohuollon tukitoimia ja sen tuen piiriin ohjaudutaan sosiaalityön kautta. Lastensuojelun perhetyö määritellään tehostetuksi perhetyöksi, jossa perheellä on lastensuojelun asiakkuus. Yhteistyötä tehdään lapsiperheiden kotipalvelun ja neuvolan perhetyön kanssa. Tavoitteena on lapsen näkökulman esille tuominen perheessä. Perhetyöllä pyritään lisäämään lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia. Perhetyöntekijä voi olla myös sosiaalityöntekijän työparina selvittelemässä lastensuojelun tarvetta lastensuojeluilmoituksen johdosta.

Perhetyön sisältö perustuu asiakkuussuunnitelmaan

Sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä laativat yhteistyössä perheen kanssa asiakassuunnitelmaan perustuvan perhetyön suunnitelman. Perhetyö voi olla toiminnallista tai keskustelevaa lapsen kanssa tehtävää ja/tai yhteistyöhön vanhemman kanssa painottuvaa perhetyötä. Lastensuojelun perhetyön sisältö vaihtelee lapsen ja perheen tarpeen mukaan. Se voi olla keskusteluapua, konkreettista tukea arjen toiminnoissa tai ryhmämuotoista perhetyötä. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistämistä.

Perhetyötä voidaan tehdä myös ryhmämuotoisena usean perheen kanssa, jolloin perheillä on myös mahdollisuus vertaistukeen.

Perhetyön sisältöä arvioidaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina perheen tilanteen olennaisesti muuttuessa.

Päivitetty: 2.2.2018 14:24

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Tiedostot

No content found

No content found