Lastenneuvola

Tervetuloa neuvolaan! 


Meidän tehtävänämme lastenneuvolassa on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seuraamme ja edistämme lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä perheen elintapojen terveellisyyttä. Tuemme vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Perheet saavat myös tietoa rokotuksista ja lapsille annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Neuvolassa pyrimme havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. 

Neuvolassa teemme määräaikaisia terveystarkastuksia. (Kaavio) Näihin sisältyy myös laajoja terveystarkastuksia, joita teemme lapsen ollessa 4 kk, 18kk ja 4v ikäinen. Laajojen terveystarkastusten tarkoituksena on tunnistaa yhteistyössä vanhempien kanssa perheen tuen tarpeet ja voimavarat, kohdentaa tukea sitä tarvitseville ja muodostaa käsitys perheen terveys- ja hyvinvointitilanteesta. Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan mutta erityisesti toivomme molempia vanhempia/huoltajia neuvolaan laajoihin terveystarkastuksiin. 4-vuotiaan laajan tarkastuksen teemme yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. 

Lastenneuvolassa järjestämme 6kk ikäisille lapsille ja heidän perheilleen ryhmäneuvolan ilta-aikaan, jotta mahdollistetaan molempien vanhempien osallistuminen. Ryhmäneuvolan tavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja mahdollisuus saada vertaistukea toisilta samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä. 
 
Yhteistyötä tehdään myös eri toimijoiden ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia ja terveydenhoitajien ja lääkäreiden vastaanotot toimivat ajanvarauksella. 

Lastenneuvolan terveystarkastukset
​2-3 vko
Neuvolatarkastus

​4-6 vko 
Terveydenhoitaja 
​kotikäynti
​2 kk 
​terveydenhoitaja
perhetyöntekijän kotikäynti 
​rotavirusrokote 
​3 kk
terveydenhoitaja 
​rotavirusrokote, viitosrokote, pneumokokki 
​3 kk​terveydenhoitajakutsu 4 kk laajaan terveystarkastukseen​
​4 kkterveydenhoitaja ja lääkäri​laaja tarkastus:
Vauvaperheen voimavarakysely
Audit vanhemmille
EPDS (masennusseula) äidille​
​5 kk
​terveydenhoitajarotavirusrokote, viitosrokote, pneumokokki 
​6 kk
terveydenhoitaja
ryhmäneuvola
​8 kkterveydenhoitaja ja lääkäri​
​(10 kk)
terveydenhoitaja​kohdennettu käynti yksilöllisen tarpeen mukaan​
​12 kk
terveydenhoitaja​​viitosrokote, pneumokokki, MPR 
​18 kkterveydenhoitaja ja lääkäri​
laaja tarkastus ja vesirokkorokote 
​2 v.
terveydenhoitaja​
​3 v.terveydenhoitaja​
​4 v.
terveydenhoitaja ja lääkäri
​laaja tarkastus, joka tehdään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa lisäksi DTaP - IPV 
​5 v.
terveydenhoitaja​


​6 v.​terveydenhoitajaMPRV 

Viitosrokote (DTaP-IPV-Hib) = Kurkkumätä (D), jäykkäkouristus (T), soluton hinkuyskä (aP), polio (IPV), Hib-taudit 
MPR = tuhkarokko, sikotauti, vihurokko 
MPRV = tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko, vesirokko 
DTaP-IPV = kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä, polio 

Päivitetty: 3.12.2019 18:02

 Content Editor

​Terveydenhoitaja 
puh. 040 731 3738

Aukiolajat 
maanantaista torstaihin 
kello 8-16
perjantaisin 
kello 8-14.45 

Käyntiosoite: 
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän peruspalvelukeskus Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä