Lapsiperheiden kotipalvelu

​Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon

Mikäli koet tarvitsevasi konkreettisesti tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalveluilla tarkoitetaan avustamista asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä toimissa. Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua lasten ja kodinhoitoon. Mikäli koet tarvitsevasi lapsiperheiden kotipalvelua, voit soittaa suoraan lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijälle, sosiaalityöntekijälle, perhetyöntekijöille tai neuvolan terveydenhoitajalle.

 


Kuka voi saada lapsiperheiden kotipalvelua? 

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perheille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ja jotka täyttävät jotkut seuraavista kriteereistä: 
1. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia 
2. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus 
3. Vanhemman yllättävä vakava sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä 
4. Vanhemman uupumus 
5. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa 
6. Vaikea elämäntilanne 
7. Äkilliset elämänmuutokset 
8. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus 
9. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen 
10. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa 
11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus 
12. Monikkoperheeseen, yksinhuoltajuuteen tai suurperheisiin liittyvät vaikeudet 
13. Perheenjäsenen kuolema

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa: 
- pelkkä siivouksen tarve 
- äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 - kotona tehtävä etätyö 
- opiskelu ja luennoilla käynti 
- vanhempien harrastukset 
- henkilökohtaisen avustajan tarve 
- työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve 
- parisuhteen hoito

Jos kotipalvelujen myöntämisen kriteerit eivät täyty, voivat perheet käyttää Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajavälitystä. 

Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut
Tilapäinen kotipalvelu (käyntejä enintään 3 kertaa kuukaudessa) 

Käynnin pituus      Maksun suuruus/käynti 
0-2 tuntia                 15 € 
2-4 tuntia                 25 € 
4-6 tuntia                 35 € 
yli 6 tuntia                45 €

Säännöllinen kotipalvelu (käyntejä 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) 
Pidempiaikaisesta ja säännöllisesti tapahtuvasta kotipalvelusta tehdään tarkempi suunnitelma käyntien tiheydestä ja palvelun kestosta sekä peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksun määräytymistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloista ja varallisuudesta. Asiakasmaksulain 11 § mukaan käyntimaksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

Päivitetty: 3.11.2020 14:17

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

​Lapsiperheiden kotipalvelu
p. 040 170 3533

Palveluohjaaja
p. 040 514 3260

Sosiaalityöntekijä
p. 040 132 1090

Käyntiosoite:
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Hyvinvointikeskus
Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä