Lapsiperheiden kotipalvelu

​Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa konkreettista tukea lasten- ja kodinhoitoon. Kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua suoriutuakseen kotipalveluun kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista.

Mikäli koet tarvitsevasi lapsiperheiden kotipalvelua, voit soittaa suoraan lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijälle, neuvolan perhetyöntekijälle tai neuvolan terveydenhoitajalle.

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisen kriteerit

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään perheille, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia ja jotka täyttävät jotkut seuraavista kriteereistä:

1. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas ja perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
2. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus
3. Vanhemman yllättävä vakava sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
4. Vanhemman uupumus
5. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
6. Vaikea elämäntilanne
7. Äkilliset elämänmuutokset
8. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
9. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
10. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
12. Monikkoperheeseen, yksinhuoltajuuteen tai suurperheisiin liittyvät vaikeudet
13. Perheenjäsenen kuolema

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa:
- pelkkä siivouksen tarve
- äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
- kotona tehtävä etätyö
- opiskelu ja luennoilla käynti
- vanhempien harrastukset
- henkilökohtaisen avustajan tarve
- työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
- parisuhteen hoito

Jos kotipalvelujen myöntämisen kriteerit eivät täyty, voivat perheet käyttää Mannerheimin lastensuojeluliiton lastenhoitajavälitystä. Lisätietoja Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piirin kotisivuilta.

Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät asiakasmaksut

Tilapäinen kotipalvelu (käyntejä enintään 3 kertaa kuukaudessa)

Käynnin pituus      Maksun suuruus/käynti
0-2 tuntia                 15 €
2-4 tuntia                 25 €
4-6 tuntia                 35 €
yli 6 tuntia                45 €

Säännöllinen kotipalvelu (käyntejä 4 kertaa tai enemmän kuukaudessa)

Pidempiaikaisesta ja säännöllisesti tapahtuvasta kotipalvelusta tehdään tarkempi suunnitelma käyntien tiheydestä ja palvelun kestosta sekä peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Maksun määräytymistä varten perheen on toimitettava selvitys bruttotuloista ja varallisuudesta. Asiakasmaksulain 11 § mukaan käyntimaksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, mikäli toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä.

 

Päivitetty: 12.10.2018 13:37

 Content Editor

 Yhteystiedot

Sosiaalityön ohjaus, neuvonta ja ajanvaraus arkisin klo 09.00-11.00:
p. 0400 694 024

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän kunta
Sosiaalitoimisto, PL 60
99601 Sodankylä

Vs. sosiaalityöntekijä
Helena Salo
p. 040 514 3260
Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
Maria-Leena Törmänen
p. 040 170 3533