Lapsiasiainneuvosto

Lapsiasiainneuvosto edistää lasten ja nuorten hyvinvointia

Lastensuojelulaki (1.1.2008) velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi suunnitelman, joka hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Sodankylän kunnassa suunnitelma on nimetty Sodankylän kunnan lapsi- ja perhepoliittiseksi ohjelmaksi. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman tarkoituksena on antaa kuntapäättäjille ja palveluiden käytännön toteuttajille kokonaiskäsitys lasten ja nuorten kasvuoloista sekä käytössä olevista että tarvittavista voimavaroista.

Lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma tehdään prosessina yhteistyössä eri hallinto- ja ammattikuntien edustajien kanssa kuullen kuntalaisia, asiakkaita sekä järjestöjen ja muiden yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä. Ohjelman valmistelua varten on perustettu lapsiasianeuvosto.

Lapsiasiainneuvoston jäsenet

Lapsiasiainneuvoston puheenjohtajana toimii kunnan perusturvajohtaja ja sihteerinä sosiaalityönjohtaja. Jäsenet valitaan kunnan eri toimialoilta (päivähoito, terveydenhuolto, koulut) ja yhteistyöorganisaatioista (poliisi, seurakunta, Mannerheimin lastensuojeluliitto) sekä valtuustokausittain kunnan luottamushenkilöistä.

 

Päivitetty: 15.1.2016 13:06

 Content Editor

No content found

No content found