Kuntoutus ja terapia

Kuntoutus-, apuväline- ja terapiapalvelut

Sodankylän kunnassa on puhe-, fysio- ja toimintaterapia- sekä apuvälinepalveluita. Puheterapiasta löydät tietoa Perheneuvola -sivulta. Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta löydät tietoja Mielenterveys- ja päihdepalvelut -sivuilta. Apuvälinelainaamon tiedot löydät Hoitotarvikkeet ja apuvälineet -sivulta.

Fysioterapia

Fysioterapia on terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edistämistä. Toteutamme fysioterapiaa terveyskeskuksen vuode- ja fysioterapiaosastoilla sekä tarvittaessa tietyin kriteerein kotikäynteinä.

 Fysioterapian mahdollisuudet:
• Terveyskeskuksen vuodeosaston fysioterapiapalvelut
• Tarvittaessa välitön jatkohoito sairaalahoidon jälkeen
• Arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynnit
• Fysioterapian erityisryhmät
• Apuvälinepalvelut
• Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut
• Veteraanikuntoutus

Fysioterapiaan hakeutuminen

Lapset ja nuoret
Fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynneille ohjaudutaan yleisimmin terveydenhoitajien, lastenlääkärin tai terveyskeskuslääkärin lähetteellä. Fysioterapia on alle 18-vuotiaille asiakkaille maksutonta.

Aikuiset
Aikuisten fysioterapian asiakkaita ovat 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat sodankyläläiset, joilla vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä aiheutunut toimintakykyrajoite vaikeuttaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista kotona tai lähiympäristössä.
Fysioterapeutin arviointi- ja ohjauskäynneille ohjaudutaan yleisimmin lääkärin tai jonkun muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä.

Fysioterapiaosaston ryhmiin ohjataan potilaita lääkäreiden ja fysioterapeuttien vastaanotoilta. Käyntimaksu 11,50 € / kerta.

SV3FM-lähetteen lääkäriltä saaneet potilaat ohjataan yksityisiin fysioterapialaitoksiin.

Veteraanit
Veteraanien kuntoutusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lisätietoa löydät Veteraanien erityispalvelut -sivulta.

Toimintaterapia

 Toimintaterapiaan tarvitset lähetteen:
• Terveydenhuollon ammattilaiselta joko perusterveydenhuollosta tai  erikoissairaanhoidosta
• Kuntoutussuunnitelmasi perusteella
 
Toimintaterapian mahdollisuudet
Toimintaterapiassa arvioidaan ja kuntoutetaan lapsia ja aikuisia, joilla on fyysisistä syistä (kehitysviivästymät, sairaudet, tapaturmat) aiheutuvia toimintakyvyn häiriöitä.
 
Toimintamahdollisuuksia voidaan kuntouttaa
•  kehittämällä päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia valmiuksia ja taitoja
•  etsimällä ratkaisuja arkielämän haasteisiin kotona, koulussa ja työssä
•  muokkaamalla ympäristöä (asunnon muutostyöt ja apuvälineet)
•  suunnittelemalla ja järjestämällä kuntoutusta ja palveluja
•  valmistamalla yläraajalastoja ja tukikauluksia
•  neuvomalla ja ohjaamalla

Avh-koordinaattori aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kuntoutujan ja omaisen tukena

Avh-koordinaattorimme on aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen kuntoutujan yhteistyökumppani. Jos olet sairastanut aivoverenkiertohäiriön ja tarvitset ohjausta, neuvoa tai tukea, voit ottaa yhteyttä avh-koordinaattoriimme. Myös aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen läheisenä voit olla yhteydessä mieltäsi askarruttavissa asioissa.  Avh-koordinaattorimme voi auttaa sairastumiseen, aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutukseen tai palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Päivitetty: 15.1.2016 6:33

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Neuvonta, ohjaus ja ajanvaraus:
ma-pe klo 11.30 - 13
p. 040 728 7455

Käyntiosoite:
Sodankylän terveyskeskus
Ratsutie 9
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

No content found

No content found