Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta edesauttaa koulutukseen hakeutumista ja työelämään sijoittumista

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pitkään työttömänä olleille työllistysmahdollisuuksien ja elämänhallintataitojen parantamiseksi joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijät tekevät yhteistyötä työvoimaneuvojien kanssa asiakkaan sosiaalisen tilanteen ja työllistymisen edistämiseksi. Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään aktivointisuunnitelman laatimisesta pitkäaikaistyöttömille. Suunnitelmassa voidaan sopia erilaisista henkilöä aktivoivista toimenpiteistä. Kuntouttava työtoiminta on kunnan myöntämää sosiaalipalvelua ja sitä voidaan toteuttaa kunnan, valtion, seurakunnan ja järjestöjen työpaikoilla.

Kuntouttava työtoiminta on toiminut välivaiheena monille henkilöille ja edesauttanut koulutukseen hakeutumista ja työelämään sijoittumista.

 

 

Päivitetty: 3.2.2021 11:09

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Pirjo Wikström
p. 0400 634 371

Palveluohjaus
klo 09.00-11.30
puh. 0400 694 024

Käyntiosoite:
Hyvinvointikeskus Sopukka
Perhekeskus, 2. kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän Hyvinvointikeskus Sopukka
Perhekeskus
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

No content found