Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja opiskeluhuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajaan terveystarkastukseen osallistuvat terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi koululaisen perhe. Lisäksi kouluterveydenhuollon ydintoimintaan kuuluu vuosittaisten terveystarkastusten lisäksi terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta niin sanottujen avoimien vastaanottojen aikana. Avoin vastaanotto tapahtuu koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulu- ja oppilaitostiedotteessa sekä terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

 

Päivitetty: 9.8.2018 17:39

 Yhteystiedot

Sompion, Vuotson ja Järvikylien koulu:
Terveydenhoitaja
Jaana Seppänen
p. 040 585 9402

Aleksanteri Kenan koulu (yläkoulu), Vaalajärven ja Torvisen koulu
Terveydenhoitaja
Satu Seppälä
p 0400 273 795

Aleksanteri Kenan koulu (alakoulu)
Terveydenhoitaja
Tuula Annala
p. 040 522 9689

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi