Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

​Tavoitteena terveiden elämäntapojen edistäminen

Kouluterveydenhuolto 

 
Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jonka tarkoituksena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä oppilaiden terveyden edistäminen ja terveen kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä peruskoulun oppilaan, huoltajien, opettajien ja koulun muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä heidän suostumuksellaan opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan sekä oppilaan että koko perheen hyvinvointia. 

Terveystarkastuksiin sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta. Koulupäivän aikana tapahtuneen tapaturman ensiapu annetaan myös koululla. Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Huoltajat voivat varata ajan terveydenhoitajalle oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Oppilas voi myös tulla ilman ajanvarausta terveydenhoitajan avoimelle vastaanotolle.Kouluterveyden-huollossa oppilas saa yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Sairauksien hoito kuuluu pääsääntöisesti terveyskeskukseen.

Opiskeluterveydenhuolto 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on terveiden elämäntapojen vahvistaminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä. Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville tehdään terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuotena. Toisena opiskeluvuotena opiskelija kutsutaan lääkärintarkastukseen.  Asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset ja lääkärintarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollon puolella. Opiskelija voi tulla terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta avoimen vastaanoton aikana. Avoin vastaanotto järjestetään koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulu- ja oppilaitostiedotteessa sekä terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

Yhteystiedot 

Kouluterveydenhoitaja puh. 040 5229689
Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja puh. 0400 273795 (lukio)
Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja puh. 040 5859402 (Redu)

Vuotso 
Kouluterveydenhoitaja puh. 040 522968

Torvinen, Vaalajärvi, Syväjärvi
Kouluterveydenhoitaja puh. 0400 273795

Päivitetty: 26.8.2020 17:05

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

​Yhteystiedot löydät sivun lopusta

Käyntiosoite:

Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän Hyvinvointikeskus
Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Tiedostot

No content found