Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Tavoitteena terveiden elämäntapojen edistäminen                           

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja opiskeluhuollon muun henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajaan terveystarkastukseen osallistuvat terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi koululaisen perhe. Lisäksi kouluterveydenhuollon ydintoimintaan kuuluu vuosittaisten terveystarkastusten lisäksi terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja koulujen terveydellisten olojen valvonta.


Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on terveiden elämäntapojen näkeminen myönteisenä voimavarana opiskelijan jokapäiväisessä elämässä.

Lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville suoritetaan terveystarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Toisena opiskeluvuotena opiskelijat kutsutaan tarvittaessa lääkärintarkastuksiin. Asevelvollisuusikäisten terveystarkastukset ja lääkärintarkastus tehdään opiskeluterveydenhuollon puolella.

Oppilas voi saapua terveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta niin sanottujen avoimien vastaanottojen aikana. Avoin vastaanotto tapahtuu koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Näistä vastaanottoajoista ilmoitetaan koulu- ja oppilaitostiedotteessa sekä terveydenhoitajan työhuoneen ovessa.

 

Päivitetty: 28.9.2021 15:18

 Yhteystiedot

Redu Sodankylän toimintayksikkö:
Terveydenhoitaja
Tiina Väänänen 
p. 040 585 9402

Tähtikunnan koulu 1.-2.luokat
31.12.2021 asti
Jannika Salonen 
p. 040 131 8996 

(Tiina Väänänen 
p. 040 585 9402)


Tähtikunnan koulu
3.-6.luokat,
Vuotson koulu
Tuula Annala
p. 040 522 9689


Tähtikunnan koulu (7.-9.luokat),
Torvisen koulu,
Vaalajärven koulu,
Järvikylien koulu,
Sodankylän lukio:
Terveydenhoitaja
Satu Seppälä

p. 0400 273 795


No content found