Isyyden tunnustaminen

Isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

1.1.2016 voimaan tulleiden isyyslain muutosten myötä avoliitossa elävä voi tunnustaa tulevan lapsen isyyden jo raskausaikana äitiysneuvolassa.  Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle. Lastenvalvoja tarkistaa lapsen syntymän jälkeen äidin siviilisäädyn ja huolehtii tarvittaessa kuulemisista. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30
päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä.

Vaikka tulevan lapsen vanhemmat eivät asuisikaan yhdessä, voidaan isyys silti tunnustaa neuvolassa. Syntymän jälkeen lastenvalvojan kanssa kuitenkin sovitaan tapaaminen esimerkiksi lapsen elatusta sekä tapaamis- ja asumisoikeutta koskevien sopimusten tekemistä varten.

Isyyden tunnustaminen lastenvalvojalla

Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta,
vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Kun isyys on epäselvä tai muutoin vanhempien niin halutessa, isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin. Äitiysneuvolan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tunnustamista esimerkiksi silloin, jos tulevan äidin tai isän henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään tai jos kielivaikeudet vaikeuttavat luotettavaa kommunikaatiota.

 

Päivitetty: 4.2.2016 15:54

 Yhteystiedot

Äitiysneuvola:
Terveydenhoitaja
Seija Maijala
p. 0400 239 865
puhelinaika
ma - pe klo 10 - 11

Käyntiosoite:
Sodankylän terveyskeskus
Ratsutie 9
99600 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

Lastenvalvoja:
​Sosiaalityöntekijä
Marjut Aikio
p. 040 837 0976

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnavirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
näytä sijainti kartalla

sähköpostit: etunimi.sukunimi@sodankyla.fi