Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

 

​Tehostettu palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa

Sodankylässä ikäihmisille ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarjoaa kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä. Hannuksenkartano ja Nutukas ovat Sodankylän kunnan omistamia yksiköitä. Helmikodin omistaa Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry. Kunta järjestää kaikkiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin henkilökunnan ja palvelut.

Hakemukset kaikkiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin toimitetaan Vanhustyön toimistoon. Kunnan vanhustyön johtaja tekee päätöksen SAS (selvitä, arvioi, sijoita) -työryhmän esityksestä asukkaiden valinnasta. SAS-työryhmä on moniammatillinen ryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa käsittelemään asiakkaiden palveluasumiseen sijoittamiseen liittyviä asioita.

Hannuksenkartano

Hannuksenkartano toimii väistötiloissa entisessä Terveyskeskuksessa os. Ratsutie 9 ja Hyvinvointikeskus Sopukassa os. Karistamontie 4.

Hannuksenkartano on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja valvontaa vaativille asiakkaille. Hannuksenkartanossa järjestetään myös lyhytaikaisia hoitojaksoja muun muassa omaishoitajien lomien ajaksi. Hannuksenratanossa on neljä asuntosiipeä: Väärti, Ponku, Saaga ja Veiki.

Hannuksenkartanon yhteystiedot:
Hannuksenkartano vastuuhoitaja (24/7), puh. 0407447173
Hannuksenkartano hoitajat 1, puh. 0408260172
Hannuksenkartano hoitajat 2, puh. 0408260193
Hannuksenkartano hoitajat 3, puh. 0408260183
Hannuksenkartano Sopukka, puh. 0401549475

Nutukas

Nutukas on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastaville vanhuksille. Nutukkaassa asutaan kodinomaisissa pienryhmäkodeissa. Pienryhmäkoteja on viisi: Tiuhta, Peski, Kontti, Pieko ja Risku.

Nukukkaan pienryhmäkotien yhteystiedot:
Tiuhta p. 016 332 3601
Peski p. 016 332 3602
Kontti p. 016 332 3603
Pieko p. 016 332 3604
Risku p. 016 332 3605

Helmikoti

Helmikoti on Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry:n omistama tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille vanhuksille. Helmikodissa asutaan kodinomaisissa pienryhmäkodeissa tai palveluasunnoissa.

Helmikodin pienryhmäkotien yhteystiedot:
Kanerva p. 029 309 9681
Vanamo p. 029 309 9682
Hilla p. 029 309 9683
Kullero p. 029 309 9684
Karpalo p. 029 309 9685

Tehostetun palveluasumisen vuokrat ja perusmaksut

Vuokrat

  • Nutukas 615 € / kuukausi
  • Hannuksenkartano 410 € - 615 € / kuukausi 
  • Helmikoti 560 € - 640 € / kuukausi

Perusmaksut 

  • Hannuksenkartano ja Helmikoti 95 € / asukas / kuukausi
  • Nutukas 70 € / asukas / kuukausi

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailta peritään kuukausittain perusmaksu. Perusmaksuun sisältyy muun muassa puhtaanapito, hygienia- ja pesulapalvelut sekä hallintopalvelut. Nutukkaassa ja Hannuksenkartanossa siivous kuuluu vuokraan. 

 

Päivitetty: 28.10.2020 16:35

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

Hakemukset:
Ikäihmisten hallinto ja toimistopalvelut
Hyvinvointikeskus Sopukka
Karistamontie 4
99600 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla

Hannuksenkartanon väistö:

Ent. terveyskeskuksen tiloissa

Ratsutie 9
99600 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla

Hyvinvointikeskus Sopukka
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Näytä sijainti kartalla

Sairaanhoitaja
p. 040 744 7173

Osastonhoitaja
p. 040 739 2320

Apulaisosastonhoitaja
p. 040 149 3814

Nutukas:
Kurunokantie 1
99600 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla

Sairaanhoitaja
p. 040 838 9045

Osastonhoitaja
p. 040 751 4538

Helmikoti:
Ahopolku 6
99600 Sodankylä

Sairaanhoitaja
p. 040 181 9250

Osastonhoitaja
p. 0400 849 788

Linkit

No content found