Ikäihmisten kotona asumisen tukipalvelut

Kunnan ateriapalvelut

Henkilö, joka ei selviydy päivittäisestä ruokatalouden hoidosta, voi hakea kotiin ateriapalvelua. Ateriapalvelusta laskutetaan aterian hinta ja kuljetusmaksu. (tilausohje tulossa). Myös sivukylissä asuvilla on mahdollista saada ateriapalvelua rajoitetusti. Lisätietoja voit kysyä oman alueen kunnallisen kotihoidon työntekijältä tai Ikäihmisten palveluohjauksesta.

Kauppatavaroiden kotiinkuljetus

K-Market Sodankylä tarjoaa kauppatavaroiden kotiinkuljetusta, yhteystiedot löydät K-Marketin kotisivuilta. K-Supermarket Pohjantähdellä on Tilaa ja Nouda palvelu, jossa valmiiksi kerätyt ostokset tuodaan autollesi. Lisätietoa ja tilausohjeet läydät K-Supermarketin kotisivuilta.

Hyvinvointiteknologia

Hyvinvointiteknologia on pitkälle kehittynyttä ja kotiin on mahdollista hankkia monenlaisia turvallisuutta edistäviä laitteita. Hyvinvointiteknologian käyttöönotolla voidaan lisätä ikääntyneiden asiakkaiden aiempaa pidempää ja laadukkaampaa kotona selviytymistä, itsenäistä toimintakykyä ja elämänhallintaa. Erilaisia turvaratkaisuja myy esimerkiksi Seniortek. Muistineuvolan ja ikäihmisten palveluohjauksen henkilökunta opastaa sinua tarvittaessa hyvinvointiteknologian hankinnassa.

Turvapuhelin 

Turvapuhelimen hälytyspainikkeen napin painalluksella saa yhteyden turvapalvelun tuottajan hälytyskeskukseen. Avunpyyntö välitetään keskuksesta sopimuksen mukaan omaiselle, naapurille tai kotihoidon työntekijälle. Puhelun voi ohjata hälyttämään ensisijaisesti myös omaiselle. Turvapuhelimeen voi liittää lisäpalveluja, kuten ovihälyttimen. Turvapuhelinpalvelun tuottaa Sodankylässä Addsecure yhteistyössä kunnallisen kotihoidon kanssa.

Lääkkeiden annosjakelu, kotiinkuljetus ja lääkityksen tarkistuspalvelu 

Jos sinulla tai omaisellasi on käytössä paljon lääkkeitä tai lääkkeitä otetaan useita kertoja vuorokauden aikana, kannattaa tutustua lääkkeiden annosjakeluun. Annospussipalvelua käyttävä asiakas saa lääkkeensä apteekista koneellisesti pakattuna käteviin kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Annosjakelu on laajasti käytössä myös kotihoidon asiakkailla ja tehostetun asumisen yksiköissä. Annospussipalvelusta saat lisätietoja Sodankylän Apteekista ja kunnallisen kotihoidon henkilökunnalta.

Myös reseptilääkkeiden välitys palvelupisteiden kautta on mahdollista. Sodankylän Apteekin verkkokaupan kautta voi tilata itsehoitotuotteita kotiin kuljetettuina.  Maksullinen kotiinkuljetus on mahdollista myös puhelimitse tilatuissa lääkkeissä. 

Lääkityksen tarkistuspalvelu on apteekin tarjoama lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Siivouspalvelut

Sodankylässä on lukuisia siivouspalveluyrittäjiä, joilta voi ostaa kotisiivousta. Pienituloisilla on mahdollisuus saada kunnalta tukea siivoukseen palvelusetelin muodossa. Lisätietoa palvelusetelistä löydät täältä.

Yksityinen kotiapu

Sodankylässä toimii useita yksityistä hoivapalvelua tuottavia yrityksiä. Myös yhdistykset voivat tuottaa hoivapalveluita.

Hyväksytyt kotipalveluita tuottavat palveluseteliyrittäjät (vuonna 2019) löytyy www.vaana.fi -sivustolta (hakuehdot Palvelusetelin myöntäjä: Sodankylä ja Palvelut: Tukipalvelut).

Muutos- ja korjaustyöt edistävät kotona asumista

Ikääntyvän ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona. Vanhustyön keskusliitto antaa ikäihmiselle korjausneuvontaa. Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Neuvonnan yhteystiedot löydät Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

Tietoa kunnan myöntämistä korjausavustuksista löydät täältä.

 

Päivitetty: 29.12.2021 12:19

No content found