Ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut ja laskutus

​Asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Perusturvalautakunta on hyväksynyt ikäihmisten palveluiden asiakasmaksut 9.12.2015 ( § 129, § 130). Maksut perustuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista annettuun asetukseen. Ikäihmisten palveluiden laskutuksesta vastaa vanhustyön toimisto. Omaishoidontuen hoitopalkkiot ja myöntämisen perusteet löydät Omaishoito -sivulta. Kotihoidon maksuperusteet löydät Kunnallinen kotihoito -sivulta. Tehostettu palveluasuminen -sivulta löydät Hannuksenkartanon js Nutukkaan vuokrat sekä perusmaksut.

Lyhytaikaishoidon maksut

 • tehostetuissa palveluasumisyksiköissä järjestettävästä lyhytaikaishoidosta peritään 42 € / vuorokausi / asukas

Yöhoidon maksut

 • Yöhoidon yöpartion suunnitelmallisista, hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuista käynneistä peritään edelleen asiakkaalta asiakasmaksulain ja – asetuksen 3 § mukainen hoitomaksu kuukaudessa.
 • Tilapäisistä yöhoidon käynneistä peritään asiakkaalta 15 € / käynti.

Mikäli tilapäisiä yöhoidon käyntejä kertyy kahden kuukauden seuranta-aikana enemmän kuin neljä käyntiä kuukaudessa, tarkistetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa ja siirrytään säännöllisen kotihoidonmaksun mukaiseen perintään.

Ruokahuollon maksut

 • tehostetussa palveluasumisessa (Hannuksenkartano, Helmikoti, Nutukas) 14 € / vuorokausi /asukas,
 • asiakkaiden kotiin kuljetetut (mukaan lukien Hannuksenrannan, Kylälaakson ja Vasantien rivitalot) yksittäispakatut ateriat: lounas 4,99 € / ateria + kuljetus 3,21 €  / kuljetuskerta ja päivällinen 3,50 € / ateria (päivällinen tuodaan lounaan mukana),
 • lounas Kylälaakson ja Vasantien kerhohuoneella sekä Hannuksenkartanon ruokasalin linjastosta 6 € / ateria.

Vuoden 2015 toteutuneet kustannukset ja uusi ruokahuollon sopimus vuodelle 2016 ovat olleet perustana vanhustyön ruokahuollon hintamäärittelylle. Perittävillä ruokahuollon maksuilla katetaan ruokapalvelujen käyttökustannukset. Asiakkailta perittävät maksut koostuvat sisäisistä ruokahuollon ateriamaksuista, elintarvikkeista ja kuljetusmaksuista. Tehostetussa palveluasumisessa (Hannuksenkartano, Helmikoti ja Nutukas) ruokahuollon maksut ovat samat asuinyksiköstä riippumatta.

Tukipalvelusetelin tulorajat 1.2.2014 alkaen

Tukipalveluseteli koskee siivouspalvelun lisäksi myös ateria-, piha- ja kiinteistönhoitoa sekä kodinhoidollisia palveluja. Palvelusetelillä ei voi ostaa suursiivousta. Palvelusetelin arvo on 15 euroa ja yhdellä setelillä voi ostaa yhden tunnin tukipalveluja. Asiakkaan omavastuu vaihtelee palvelutuottajan perimän hinnan mukaan. Palvelusetelillä ostetusta siivouksesta maksettua omavastuuta ei voi laitta kotitalousvähennykseen.

Perusturvalautakunta on hyväksynyt tukipalvelujen tulorajat 21.1.2014 (§ 6) seuraavasti:

 • bruttotuloraja 1250 € / kuukausi yhden hengen taloudessa ja kahden hengen taloudessa 1900 € / kuukausi, tulorajaa korotetaan 490 eurolla / lisähenkilö
 • seteleitä myönnetään yhdelle asiakkaalle korkeintaan kaksi kappaletta kuukaudessa

Muut palvelumaksut

 • Hannuksenrannan pyykkipalvelu 2 € / kilo
 • Kotihoidon asiointimaksu 4 € / käynti
 • Päiväpalveluiden muistikuntoutusryhmä 21 € / käynti

 

 

 

Päivitetty: 14.12.2018 10:51

 Yhteystiedot

Vanhustyön toimisto
ma - pe klo 8 - 15
p. 0400 195 014
Kurunokantie 5
99600 Sodankylä
Näytä sijainti kartalla

vanhustyontoimisto@sodankyla.fi

 

No content found