Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty, vaikeavammaisille tarkoitettu tukimuoto. Sitä voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, joka välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen ihmisen apua päivittäisistä toiminnoista selviytyäkseen ja joka ei saa sopivaa palvelua ensisijaisen lainsäädännön mahdollistamin tukimuodoin (esim. kotihoito, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, apuvälineet). 

Hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kautta. Henkilökohtaisen avun hakemusten yhteydessä tehdään kotikäynti, selvitetään asiakkaan oma näkemys asiasta ja kartoitetaan terveydenhuollon edustajan (yleensä lääkärinlausunto) näkemys asiakkaan vammasta tai pitkäaikaisesta sairaudesta. Mikäli asiakas niin haluaa, selvitetään omaisten näkemys asiasta. 

Myöntämisedellytykset

Henkilökohtaista apua myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee vamman tai pitkäaikaisen sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa. Henkilökohtaista apua ei voida myöntää kuntoutumisvaiheeseen. 

Mikäli henkilön avun tarve johtuu ikääntymisestä, ei henkilökohtainen apu ole oikea tukimuoto. Henkilölle, jolle henkilökohtaista apua voidaan myöntää, tulee olla voimavaroja määritellä tarvittavan avun sisältö ja toteutustapa. Avun tarpeen määrittely ei voi täysin perustua vain toisen henkilön esittämiin näkemyksiin.  Tilanteissa, jossa avun tarve painottuu hoitoon, ohjaukseen tai valvontaan, ei henkilökohtaista apua voida myöntää.

Toteutustapa

Henkilökohtainen apu järjestetään pääsääntöisesti työnantajamallilla, jossa kunta korvaa myönteisen päätöksen saaneen asiakkaan kanssa työsuhteessa olevalle henkilökohtaiselle avustajalle palkkauskustannukset sivukuluineen. Ohjeet avustajan palkkaamiseksi lähetetään asiakkaalle myönteisen päätöksen mukana.

Sodankylän kunta on järjestänyt henkilökohtaisesta avusta myönteisen päätöksen saaneille vaikeavammaisille henkilökohtaisen avustajien palkanlaskenta- ja maksupalvelun tilitoimiston kautta. Sodankylän kunta toimii sijaismaksajana. 

Muita henkilökohtaisen avun toteutustapoja ovat Sodankylän kunnassa ostopalvelut. Näissä tilanteissa kunta tekee sopimuksen palvelua tuottavan tahon kanssa. Vain työnantajamallilla toimittaessa vaikeavammainen voi itse hakea avustajaa työsuhteeseen kunnan tekemän myönteisen avustajan tunteja koskevan korvauspäätöksen pohjalta.

 

Päivitetty: 15.1.2016 14:56

 Ajankohtaista

No content found

 Yhteystiedot

​Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä
p. 0400 188 418

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä
näytä sijainti kartalla