Ehkäisevä ja tehostettu perhetyö

​Ehkäisevä perhetyö 

Neuvolan perhetyö on osa äitiys- ja lastenneuvolaa. Palvelumme on tarkoitettu lasta odottaville, alle koulu- ja alakouluikäisten lasten perheille. Neuvolan perhetyö on varhaista ja lyhytaikaista, matalan kynnyksen keskusteluapua, ohjausta ja tukea arjen tilanteisiin. Tavoitteenamme on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta ja koko perheen hyvinvointia. Autamme perhettä löytämään omat voimavarat ja keinot selviytyä lapsiperheiden haasteista. Työmuotoinamme ovat mm. kotikäynnit, vertaisryhmätoiminta sekä yhteistyö seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa. Asiakkaamme ohjautuvat palvelumme piiriin neuvolan terveydenhoitajan kautta tai omalla yhteydenotolla. Palvelumme on maksutonta.

Tehostettu perhetyö 

Tehostetulla perhetyöllä tuemme vanhemmuutta, perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja ja arjenhallintaa. Työskentelyn lähtökohtana on aina lapsen huolenpito, turvallisuus ja hyvinvointi. Yhdessä perheen kanssa pyrimme tunnistamaan ja vahvistamaan perheen omia voimavaroja, jotta haastavan elämänvaiheen jälkeen perhe voi jatkaa vahvempana eteenpäin omin voimavaroin.

Perhetyötä edeltää aina sosiaalityöntekijän tekemä palveluntarpeen arviointi, jonka pohjalta tehdään yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kesken perhekohtainen asiakassuunnitelma. Perusteet perhetyölle ovat esimerkiksi lapsen vaikea uhma, arjen rutiinien puute, erimielisyydet kasvatusmenetelmistä tai niiden puute. Palvelu on perheelle maksuton.

 Hyödyllisiä linkkejä: 

Varhaiskasvatukseen hakeutuminen 
Parisuhdekeskus Kataja 
Neuvokas Perhe 
Imetyksen tuki 
Sodankylän seurakunta 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
BabyTrail
Parisuhteen palikat
Vanhemmuuden roolikartta 
Mielenterveystalo 
Lapin ensi- ja turvakoti 
Apuaeroon.fi 
Vertaisvoimaa vanhemmille 
Vauvaperheen uniryhmä 
Lyömätön linja 
Lastensuojelun käsikirja - THL 

 

Päivitetty: 3.11.2020 14:26

 Content Editor

​Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 040 837 0976

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 040 836 4264

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
p. 040 132 1090

Perhetyöntekijät
puh. 040 7215245
puh. 040 1973045
 
Neuvolan perhetyöntekijät
p. 040 843 5808

Käyntiosoite: 
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän peruspalvelukeskus Sopukka
Perhekeskus II kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Tiedostot

No content found