Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakas- ja potilasturvallisuuteen ja eettisesti hyvään palveluun ja hoitoon. Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Sosiaalipalveluista säädetään sosiaalihuolto- ja erityislaeissa palveluttain.

Henkilökunnan lisäksi potilaita auttavat Merikarotos- potilas- ja sosiaaliasiamiehet. Tietosuojavastaava neuvoo tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Potilaan toipumista ja selviytymistä hoidon jälkeisessä arjessa tukevat usein kuntoutuksen ammattilaiset. Tärkeimmät asiakkaan ja potilaan asemaan liittyvät lait ovat laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812) sekä henkilötietolaki. Jos potilaalle aiheutuu vahinkoa, korvauksia säätelee potilasvahinkolaki.


Päivitetty: 22.2.2019 13:10