Asiakas-/potilastietorekisteri

Asiakkaan/potilaan hyvän palvelun/hoidon toteuttamiseksi ylläpidetään Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakas- ja potilastietorekistereitä. Asiakkaan/potilaan palvelun/hoidon eri vaiheissa laadittavat, käytettävät, saapuneet asiakas-/potilasasiakirjat ja asikas-/potilastiedot muodostavat asikas-/potilastietorekisterin.

Asikas-/potilastietorekisteriin kuuluvat asiakas-, hoito- ja tutkimustietojen lisäksi mm. lähetteet, palautteet, laskutustiedot, ajanvaraustiedot, tutkimus- ja toimenpidepyynnöt sekä tutkimustulokset ja – lausunnot. Rekisteriin kuuluvat sekä sähköiset että paperille laaditut asikas-/potilasasiakirjat.

Asikas-/potilastietorekisteriin eivät kuulu muussa tarkoituksessa kuin asiakkaan/potilaan palvelussa/hoidossa syntyneet asikas-/potilasasiakirjat. Rekisteriin ei tallenneta asiakirjoja, jotka koskevat esimerkiksi tarkistusoikeutta, muistutusta, kantelua tai potilasvahinkoasiaa.

Sodankylän sosiaali- ja terveyspalveluiden asikas-/potilastietorekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tietosisältö, tietolähteet, säännönmukaiset tietojen luovutukset, rekisteröidyn oikeudet sekä rekisterinsuojausperiaatteet.


Päivitetty: 14.2.2019 13:31

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found