Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella tuemme asiakkaita muutokseen, jolla pyritään muun muassa vahvistamaan hyvinvointiasi, itsenäistä selviytymistäsi, elämänhallintaasi sekä vähentämään huono-osaisuutta. 

Milloin kannattaa varata aika sosiaalityöntekijälle tai -ohjaajalle? 

- tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
- työttömyytesi on pitkittynyt
 - sinulla on ongelmia asumisessa tai olet asunnoton
- mielenterveys- tai päihdeongelmat haittaavat elämääsi
- tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa

Sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa kartoitamme tuen tarpeesi ja rakennamme yhdessä tarpeitasi vastaavan sosiaalisen tuen ja sosiaalipalveluiden kokonaisuuden. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee rinnallasi yhteistyötä myös muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kanssa. Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja toimii sinun omana työntekijänäsi koko sosiaalihuollon asiakkuuden ajan. Sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen asiakkuus on tavoitteellista ja tavoitteet asettelemme kanssasi yhteistyössä.

Mikäli olet työikäinen (18-64 -vuotias), eikä luonasi asu alaikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä työikäisten sosiaalipalveluihin saadaksesi sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen palveluja. Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat laativat kanssasi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman, jotta pääset eteenpäin ja löydät tarvittavat tukimuodot. Olemme mukana kannustamassa sinua osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan, kuten kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, järjestötoimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
 

Päivitetty: 3.11.2020 14:35

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

Palveluohjaus klo 9-11.30
puh. 0400 694 024

Palveluohjaaja
puh. 040 5143260

Sosiaaliohjaaja

puh. 040 1790966
Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
puh. 0400 634371

Käyntiosoite: 
Hyvinvointikeskus Sopukka
Perhekeskus, 2. kerros
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Postiosoite:
Sodankylän
Hyvinvointikeskus Sopukka
Perhekeskus 
Karistamontie 4
99600 Sodankylä

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found