Sivistyslautakunta

​​​Sivistyslautakunnan  tehtävänä  on  vastata  ja  päättää  opetuslainsäädännössä  kunnan  ja  opetuksen järjestäjän tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  nuoriso-,  liikunta-,  kirjasto-,  kulttuuri-  ja museolainsäädännössä kunnan  tehtäväksi määrätyistä  asioista  sekä päivähoitoa,  lasten  kotihoidon tukea  ja  yksityisen  hoidon  tukea  koskevassa lainsäädännössä  kunnan  monijäsenisen  toimielimen tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  ellei  näitä  koskevaa päätöksentekoa  ole  lainsäädännössä  säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. 
 
Sivistyslautakunta huolehtii em. palvelujen järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on säädetty em. palveluja koskevassa lainsäädännössä. ​

Sivistyslautakunta v. 2021 - 2025

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

​Pesonen Viljo
puheenjohtaja
YL1
​(Jarva Annukka)
Takala Juho
varapuheenjohtaja
​KESK​(Manninen Jyrki)
​Lintula Tapio
​KESK​(Malova Kristina)
​Hokkanen Riitta
​VAS
​(Jääskeläinen Antti)
Liikanen Ritva
​YL1
​(Halminen Piia)
Nilirova Jesse
​YL1
​(Alakorva Juha)

​Sulisalo Anna-Tytti

KOK

​(Heikkilä Jone)
Esittelijänä toimii sivistysjohtaja. 

Päivitetty: 30.9.2021 12:43