Sivistyslautakunta

​​Sivistyslautakunnan  tehtävänä  on  vastata  ja  päättää  opetuslainsäädännössä  kunnan  ja  opetuksen järjestäjän tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  nuoriso-,  liikunta-,  kirjasto-,  kulttuuri-  ja museolainsäädännössä kunnan  tehtäväksi määrätyistä  asioista  sekä päivähoitoa,  lasten  kotihoidon tukea  ja  yksityisen  hoidon  tukea  koskevassa lainsäädännössä  kunnan  monijäsenisen  toimielimen tehtäväksi  säädetyistä  asioista,  ellei  näitä  koskevaa päätöksentekoa  ole  lainsäädännössä  säädetty muun viranomaisen tehtäväksi. 
 
Sivistyslautakunta huolehtii em. palvelujen järjestämisestä sen mukaan kuin niistä on säädetty em. palveluja koskevassa lainsäädännössä. ​

Sivistyslautakunta v. 2013 - 2016

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

​Ylitalo Sanna
puheenjohtaja  
​KOK ​(Hyötylä Annukka)

Hokkanen Riitta,
varapuheenjohtaja

​VAS​(Postila Vappu)
​Mikkola Mauri ​KESK​(Junttila Katja)
​Siirtola Sami​KESK​(Pyhäjärvi Risto)
​Kangas Oili ​KESK ​(Uusitalo Aimo)
​Särkelä Riitta-Liisa​KESK​(Tasala Taru)
​Kujala Päivi ​KESK​(Kiuru Marja)
​Hakkarainen Jari​KOK​(Lappalainen Jorma)
​Järvinen Matti  ​VAS​(Lakkala Heikki)
​Tiuraniemi Juha​PS​(Martin-Keinotie Ulla-Maija)
​Korvanen Ahti​SDP​(Laine Veijo)

 

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015- 2016 Tuula Annala, varalla Jyrki Manninen.
Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Sanna Ylitalo, puh. 040 847 1491.
Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja Risto Varis, puh. 0400 433 834.

 

Päivitetty: 1.9.2016 12:40