Perusturvalautakunta

​​Perusturvalautakunta  toimii  kansanterveyslain  ja  sosiaalihuoltolain  tarkoittamana  monijäsenisenä toimielimenä. Lautakunta tai  sen  määräämä  viranhaltija  päättää  niistä  lupa-asioista  ja  tehtävistä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuoltolakien sekä lääkelain mukaan määrätty kunnan tehtäväksi. 

Perusturvalautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle ja kotona  asumiselle  sekä järjestää  terveyttä  ja  elämässä  pärjäämistä  edistäviä  sairauksien ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon, terveelliseen asumiseen, ympäristöön, ravintoon ja arjen tukeen liittyviä palveluja. 
 
Perusturvalautakunnan  alaisuudessa  toimii  ympäristöterveydenhuollon  jaosto​. 
 

Perusturvalautakunta v. 2021-2025

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

Arsalo Ali
puheenjohtaja   
​YL1
​(Suopanki Jake)
​Niemi Risto
varapuheenjohtaja
​KESK​(Lakkala Alpo)
Kiuru Marja
​KESK
​(Aikio Eila)
Hietala Tapio ​KESK
​(Mikkola Mauri)
​Uusitalo Asta
YL1
​(Stauffer Krista) 
Mäkelä Marko
​PS ​(Martin-Keinotie Ulla-Maija)
​Aikio Sari
​KD
​(Lehtinen Markku)

                      
Esittelijänä toimii perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi

 

Päivitetty: 26.8.2021 16:34