Perusturvalautakunta

​Perusturvalautakunta  toimii  kansanterveyslain  ja  sosiaalihuoltolain  tarkoittamana  monijäsenisenä toimielimenä. Lautakunta tai  sen  määräämä  viranhaltija  päättää  niistä  lupa-asioista  ja  tehtävistä, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuoltolakien sekä lääkelain mukaan määrätty kunnan tehtäväksi. 

Perusturvalautakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten itsenäiselle selviytymiselle ja kotona  asumiselle  sekä järjestää  terveyttä  ja  elämässä  pärjäämistä  edistäviä  sairauksien ennaltaehkäisyyn, tutkimukseen ja hoitoon, terveelliseen asumiseen, ympäristöön, ravintoon ja arjen tukeen liittyviä palveluja. 
 
Perusturvalautakunnan  alaisuudessa  toimii  ympäristöterveydenhuollon  jaosto​. 
 

Perusturvalautakunta v. 2013 - 2016

Henkilökohtainen varajäsen suluissa.

​Niemi Risto, pj (kv 29.1.15)  ​KESK ​(Aikio Eila)
​Lehtinen Markku, vpj ​KOK​(Yliriesto Jouni)
​Kiuru Marja (kv 29.1.15)​KESK​(Aikio Taina kv 29.1.15)
​Aikio Marja ​KESK​(Tiuraniemi Jouni)
​Pyhäjärvi Mikko​KESK​(Neitola Pekka)
​Aikio Pentti V.​KESK ​(Hietala Tapio kv 13.6.13)
​Helttunen Sarita​KOK​(Lappalainen Leena)
​Äärelä Kauko​VAS​(Lakkala Heikki)
​Seitaniemi Leea ​VAS​(Outila Tiina)
​Kivioja Eila​PS​(Moberg Tuomas)
​Poikela Tarja ​RYHMÄ 2013​(Laine Kristiina kv 8.11.16)

                      
Kunnanhallituksen edustaja v. 2015 - 2016 Arja Mäkitalo, varalla Anna Maria Jääskeläinen.
Esittelijänä toimii perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, puh. 040 564 4988.

 

Päivitetty: 24.11.2016 11:44