Puolesta ja vastaan

​Mahdollisen kaupunki-nimityksen käyttöönotto puhuttaa kuntalaisia. Osalla on varma mielipide, joko puolesta tai vastaan. Osa miettii vielä rauhassa ja osalle ei asialla ole suurta väliä. Sompio-lehti ja Sodankylän kunta ovat yhteistyössä jakaneet tietoa mahdollisista vaikutuksista, jos nimitys päätettäisiin ottaa Sodankylässä käyttöön. Monia faktoja voidaan kuitenkin pohtia kahdelta eri kantilta.

Sodankylän kokonaisnettomuutto on negatiivinen. Kuntamme asukasluku on laskenut jo useamman vuoden ajan. Miten tämä sitten liittyy mahdolliseen kaupunki-nimityksen käyttöönottoon? Väkiluvun laskemista voidaan katsoa kahdesta eri näkökulmasta. Sodankylässä voidaan miettiä, onko kaupunki-nimityksen käyttöönotto järkevää kunnassa, jonka asukasluku on laskusuuntainen? Tai voimme miettiä, voisiko kaupunki-nimityksen käyttöönotto parantaa Sodankylän imagoa ja  vaikuttaa välillisesti väkiluvun kasvuun?  Asioilla on monta puolta ja kaikkia Sompiossa sekä kotisivuillamme esitettyjä faktoja voi pohtia useasta eri näkökulmasta. 

Alla olevassa taulukossa on kaupungistumisen mahdolliset vaikutukset sekä seikat puolesta ja vastaan esitetty vielä havainnollisessa taulukkomuodossa. Keskimmäisessä sarakkeessa oleva kohta "Markkinoinnin ja imagon vaikutukset", kuvaa juurikin tätä epävarmaa tekijää mahdollisen nimityksen vaikutuksissa. Niiden vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen riippuen markkinoinnin keinoista ja tavoittavuudesta. 


​Puolesta 

​Markkinoinnin ja imagon vaikutukset

​Vastaan

Nimityksen käyttöönotto on kunnan oma päätös

​Kunnan väestömäärä on laskussa ja ennusteen mukaan laskee seuraavat 8 vuotta
​Taajama-aste on hienoisessa nousussa

​Taajama-aste 61,2% on matala verrattuna muihin kaupunkeihin
​Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus on jo 85,4%
​Tilastokeskuksen mukaan taajama-asteen tulisi olla 90% kaupungeissa
​Työpaikat ovat palvelukeskeisiä, alkutuotannossa ja jalostuksessa vähemmän työpaikkoja
​Asuntokunnat ovat pääasiassa rivi- ja omakotitaloja
​Keskustaajama kehittyy sekä kaavallisesti että palveluiden osalta koko ajan kaupunkimaisempaan suuntaan

​Sodankylän saavutettavuus joukkoliikenteen näkökulmasta
​Kaupunki-nimitys on maailmalla tunnetumpi, eikä aiheuta sekaannuksia
​Onko keskustassamme "kaupungin henkeä"? 
​Nimitys on helppo ottaa huomioon sekä strategisessa, että graafisessa uudistustyössä

​Mahdolliset imagohyödyt kuten "Suomen suurin kaupunki"


Päivitetty: 4.10.2017 16:14