Lomituspalvelut

Lomituspalveluita viiden kunnan alueella

Sodankylän paikallisyksikkö vastaa lomituspalveluista Sodankylän, Kittilän, Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueella.
Maatalousyrittäjille järjestettävät lomituspalvelut ovat lakisääteisiä.

Maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada vuosilomaa ja sijaisapua sekä mahdollisuus käyttää maksullista lomittaja-apua. Lisäksi maatalousyrittäjillä on mahdollisuus järjestää itse lomituksensa, jolloin lomituksesta aiheutuneisiin kustannuksiin voi hakea korvausta paikallisyksiköstä. Lomituspalveluja tulee hakea aina kirjallisesti. Lomituspalveluja annetaan 1.1.2016 lukien vain kotieläinten hoitoon liittyviin töihin, ei kasvinviljelytiloille eikä peltotöihin.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki uudistuu 1.1.2016 lukien. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset.

Vuosiloma

Vuosilomaan on oikeutettu sellainen maatalousyrittäjä, joka:
- harjoittaa kotieläintuotantoa itse työhön osallistuen
- loma-ajankohtana on vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä
- hän on päätoiminen
- hän on maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettava
- hänellä on voimassa pakollinen MYEL -vakuutus tai vireillä hakemus sen saamiseksi
- vuosiloman pituus on 26 päivää vuodessa, joista kolme (3) päivää voi olla pyhäpäiviä

Vuosilomaoikeutta haetaan paikallisyksiköltä kirjallisesti vuosittain joulukuussa joko lomitusnetissä tai paperilla. Vuosilomahakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki vuosiloman ajankohdat. Maatalousyrittäjällä on oikeus täydentää tai muuttaa hakemustaan määräajan päätyttyäkin.

Sijaisapu

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua kotieläinten hoitoon liittyviin töihin.
- työkyvyttömyyden perusteella
- lääkinnälliseen kuntoutukseen tai työkykyä ylläpitävään ohjattuun toimintaan
- sairaan lapsen hoitamista varten
- vanhemmuuden perusteella
- alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa varten
- lähiomaisen kuoleman sekä hautajaisten vuoksi
- varusmiespalvelun ja siviilipalvelun suorittamisen sekä kertausharjoituksen ajaksi
- yritystoiminnan järjestelyä varten

Sijaisapua on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista joko lomitusnetissä, tekstiviestillä, paperilla tai sähköpostilla. Sijaisavusta peritään sijaisapumaksu, joka määräytyy maatalousyrittäjän MYEL -työtulon mukaan (MYEL-työtulo:5400+3,00 €).

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutetulla maatalousyrittäjällä on mahdollisuus saada 120 tuntia maksullista lomittaja-apua kalenterivuoden aikana. Tuettu maksullinen lomittaja-apu on 1.1.2016 alkaen 13,50 €/tunti ja täysin maksullinen lomitus maksaa 35,00 €/tunti.

Tuettua maksullista lomittaja-apuoikeutta haetaan vuosilomahakemuksen yhteydessä.

Itse järjestetty lomitus

 Maatalousyrittäjän, joka järjestää itse lomituksensa, on tehtävä sitä koskeva ennakkoilmoitus paikallisyksikölle. Ennakkoilmoitus tehdään kirjallisesti. Ennakkoilmoitus on tehtävä vastaavasti myös silloin, kun maatalousyrittäjä haluaa palata paikallisyksikön järjestämien lomituspalvelujen piiriin. Itse järjestettyä lomitusta on haettava paikallisyksiköltä kirjallisesti ennen töiden aloittamista.

Korvaus maksetaan suoraan lomituspalvelujen tuottajalle, jonka tulee olla ennakonperintärekisterissä. Korvausta haetaan kirjallisesti paikallisyksiköltä, mukaan tulee liittää lasku. Korvaussumma on 1.1.2016 lukien 26,50 €/tunti.

Varallaolo ja valvontakäynnit

Varallaolosta laskutetaan 5 €/tunti. Valvontakäynnistä peritään 33 €/kerta.

Olosuhdekartoitus

Olosuhdekartoitus laaditaan paikallisyksikön hallintohenkilöstön toteuttaman tilakäynnin yhteydessä. Olosuhteet tarkistetaan tilan olosuhteiden muuttuessa, kuitenkin vähintään joka kolmas vuosi.

 

Päivitetty: 14.1.2016 21:21

 Content Editor

 Päivystys

Päivystys hätätapauksia varten la - su ja
arkipyhät klo 8.00 - 9.00 
p. 0400 391 187
 

 Yhteystiedot

Lomitusjärjestelyt
p. 0400 391 187

Lomituksen vastuuhenkilö
p. 040 548 1674

Käyntiosoite:
Sodankylän kunnanvirasto
Jäämerentie 1
99601 Sodankylä

näytä sijainti kartalla