Etsivä nuorisotyö

Sodankylän kunnan nuorisotoimen etsivä nuorisotyö toteutetaan ennaltaehkäisevän näkökulman mukaisesti. Tavoitteena on nuorten kokonaisvaltainen tukeminen kasvun eri vaiheessa. Etsivän nuorisotyön palvelua tarjotaan 12 – 29 –vuotiaille sodankyläläisille nuorille. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Ensisijaisesti työtä tehdään nuoren itsensä antamien tietojen perusteella. Tukea tarjotaan myös Sodankylästä opiskelemaan lähteneille nuorille. Etsivää työtä on tehty Sodankylässä yhtäjaksoisesti vuodesta 1991 lähtien. Etsivä työ tekee yhteistyötä Sodankylässä nuorten kanssa toimivien viranomaisten, järjestöjen ja yrittäjien kanssa, sekä alueellisissa yhteistyöverkostoissa.

Etsivän työn tukitoimet aloitetaan nuoren oirehtiessa ala-asteen loppuvaiheessa, tarjoamalla nuorelle pienryhmätoimintaa ja erilaisia liikunnallisia iltapäivä ryhmätoimintoja. Etsivän nuorisotyön toimitila sijaitsee Kitisenrannan vanhalla koululla. Toimintapäivät ovat; ma – pe ja su. Toiminta painottuu klo 7.00 –24.00 väliseen aikaan. Etsivän nuorisotyön keskiössä on asiakaslähtöisyys, jota toteutetaan nuoren edun mukaisesti. Sodankylän etsiväntyön tuetussa toiminnassa on viikoittain mukana 25-35 nuorta. Ryhmätyössä ja vertaistukitössä apuna ovat vapaaehtoiset tukihenkilöt ja työntekijät.

Sodankylässä etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjauksen ja tuen lisäksi asiakkailleen seuraavia tuki palveluja:

Erityistä tukea tarvitsevat nuoret 17 – 29 –vuotiaat

· kunnan kuntouttavan työtoiminnan kautta kuntouttavassa toiminnassa etsivän alaisuudessa

· sopimukset 3 kk – 24 kk, kestää pääsääntöisesti useita vuosia

· kokonaisvaltainen yksilöllinen ohjaus ja tuki myös nuoren vapaa-ajalla/perhetyö

· terveelliset elämäntavat ja vertaistukitoiminta(liikunta, musiikki ja mediaryhmät)

· jatkuvasti 6 – 10 henkilöä yhtä aikaa

· Nuottavalmennusjaksot/leirit/tutustumiskäynnit/työkokeilut

· A-klinikkasäätiön verkkonuorisotyö

· valtakunnallinen Nuorten keskuksen hallinnoima moottoripajojen pientyhmätoiminta

Koulun keskeyttäneet/keskeyttämässä olevat nuoret 15 – 29 –vuotiaat

· Opintojen suorittaminen loppuun etsivän ohjaamana/näytöt jne

· kokonaisvaltainen tukeminen

· 4 – 6 henkilöä lukuvuodessa

· elämänhallinnan parantuminen

· säännöllinen arkirytmi

· koulunsa keskeyttäneen nuoren työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta etsivän alaisuudessa

Nuoret 12 – 18 –vuotiaat

· terveelliset elämäntavat iltapäiväryhmätoiminnasta (mm. sähly, jalkapallo, jääkiekko, bändikerho)

· iltapäiväkerhojen ohjaajat koulutus ja rekrytointi, työhön tutustuminen ja harjoittelujaksot

· retket/leirit ja Nuottavalmennus, kesätyöt

· pienryhmätoiminta/perhetyö

· A-klinikkasäätiön verkkonuorisotyö

· tukihenkilötoiminta/vertaistukityö

· valtakunnallinen Nuorten keskuksen hallinnoima moottoripajojen pienryhmätoiminta

· erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulunkäynnin ja arjen tukeminen 

Päivitetty: 27.1.2021 18:07

 Ajankohtaista

 Content Editor ‭[1]‬

Etsivä Jouni Salminen
p. 0400 320 025

Etsivä Sari Häkkinen
p. 040 5291345,

etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

No content found

No content found

 Content Editor ‭[2]‬