Loading
 
  KuntapalvelutKuntapalvelut PerustiedotPerustiedot MatkailuMatkailu TapahtumatTapahtumat YritystoimintaYritystoiminta KarttapalveluKarttapalvelu LiikenneLiikenne YhteystiedotYhteystiedot PalautePalaute LinkitLinkit Abc- Abc+
 
Kuntapalvelut » Kunnanvaltuusto, -hallitus ja lautakunnat  

Kunnanvaltuusto, -hallitus ja lautakunnat

Luottamustoimiorganisaatiot

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat vuodelle 2015-2016
Puheenjohtaja Elsi Poikela,                                                KOK
I varapuheenjohtaja Eini Kivilompolo                                KESK
II varapuheenjohtaja Juha Karppinen,                              VAS

Kunnanvaltuusto toimikaudeksi 2013 - 2016
Aikio Pentti V, poromies, Sodankylä                                  KES
Annala Tuula, terveydenhoitaja,  Sodankylä,                   KOK
Apukka Asko, yhteiskuntatieteiden maisteri/eläkeläinen, Sattanen, VAS
Heikkinen Pekka, luokanopettaja, Sodankylä,                KOK
Hokkanen Riitta, merkonomi, Sodankylä,                        VAS
Jääskeläinen Anna Maria, ekonomi, Sodankylä,            SDP
Karppinen Juha, kaivosmies, Kersilö,                              VAS
Karppinen Riikka, opiskelija, Kersilö,                               VIHR
Keinotie Heino, insinööri/eläkeläinen, Sodankylä,         PS
Kivilompolo Eini, lomituspäällikkö, Sodankylä,               KESK
Kivioja Eila, myyjä, Orakylä,                                                 PS
Korvanen Ahti, freelance-toimittaja, Sodankylä,              SDP
Kumpulainen Martti, yrittäjä, Raudanjoki,                         KOK
Lehtinen Markku, palopäällikkö, Sodankylä,                    KOK
Maijala Mikko, metsätalousinsinööri/aluevastaava, Orakylä, KESK
Manninen Jyrki, dosentti/geofyysikko, Sodankylä,          KESK
Mikkola Mauri, metsätalousinsinööri, Sodankylä,          KESK
Moberg Tuomas, geofysiikan mittaaja, Sodankylä,       PS
Mäkitalo Arja, apulaisverosihteeri, Kersilö                      KESK
Neitola Tuomo, pankinjohtaja/eläkeläinen, Sodankylä, KOK
Niemi Risto, eläkeläinen, Kierinki,                                   KESK
Oksanen Tarja, terveyskeskusavustaja,  Sattanen,      VAS
Poikela Elsi, yhteiskuntatieteiden maisteri/sosiaalityöntekijä, Sodankylä, KOK
Poikela Tarja, tuntiopettaja, Unarin-Luusua,                  VAS
Rytisalo Pentti, maaseutuyrittäjä, Kelujärvi,                    KESK
Seitaniemi Leea, kasvatustieteen maisteri, Sodankylä, VAS
Siirtola Jyrki, tekninen päällikkö, Vaalajärvi                     KESK
Soopa Jenni, sosionomi (AMK), Sodankylä,                  VAS
Taavettila Jarmo, FM/apulaisrehtori, Riipi,                      KESK
Tervo Pertti, liikennöitsijä, Sodankylä,                              KESK
Tiuraniemi Juha, sekatyömies, Sodankylä,                    PS
Tuomivaara Pekka, eläkeläinen, Sodankylä,                 KESK
Virtanen Veikko,  yrittäjä, Luosto,                                      KESK
Ylitalo Sanna, erikoissairaanhoitaja/yht.kuntatiet.opiskelija, Sodankylä, KOK
Äärelä Antti, poromies, Vuotso,                                        KESK

Kunnanhallitus, toimikausi 2015-2016

Henkilökohtainen varajäsen on merkitty sulkumerkkien sisään.

Tuomivaara Pekka, pj,       KESK               (Aikio Marja)
Rytisalo Pentti,  I varapj     KESK               (Mikkola Mauri)
Annala Tuula, II varapj       KOK                  (Helttunen Sarita
Mäkitalo Arja                        KESK                (Äärelä Antti)
Manninen Jyrki                    KESK                (Niemi Risto)
Kumpulainen Martti            KOK                  (Markku Lehtinen)
Kivioja Eila                           PS                      (Tiuraniemi Juha)
Apukka Asko                        VAS                    (Hokkanen Riitta)
Anna Maria Jääskeläinen SDP                   (Tarja Oksanen)

Esittelijänä toimii kunnanjohtaja Viljo Pesonen puh. 040 161 4430

Keskusvaalilautakunta v. 2013 - 2016

Kivioja Eila, pj,                           PS
Kuusela Kaarlo, vpj,                 VAS 
Juntunen Riitta,                         KESK
Lappalainen Jorma,                 KOK
Sukuvaara Jani,                        SDP

Varajäsenet (ei henkilökohtaisia)
Kulmala Kaisa
Tasala Taru
Yliriesto Jouni
Lakkala Heikki
Keinotie Heino

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Nuorisovaltuusto 2014-2015

Aleksanteri Kenan koulu:
Joel Mukku (Topi Koski)
Noora Perttunen (Leevi Martti)
Elisabet Lakkala (Teemu Mikkola)
Santeri Sulisalo (Aleksi Perttunen)
Sodankylän lukio:
Juri Seppänen -
Aada Nikkarinen -
Lapin ammattiopisto:
Toni Rautiola (Niko-Petteri Sietiö)
Jonne Maijala -
Vuotson koulu:
Susanna Ruohonen (Markus Maijala)


Nuorisovaltuuston aikuinen tukihenkilö

Valtuusto (Kv 18 pykälä 27.02.2014) on nimennyt tukihenkilöiksi Sanna Ylitalon ja Antti Äärelän.
valtuutettu Sanna Ylitalo
valtuutettu Antti Äärelä

Perusturvalautakunta v. 2013 - 2016

Henkilökohtainen varajäsen suluissa:

Niemi Risto, pj (kv 29.1.15)         KESK                (Aikio Eila)
Lehtinen Markku, vpj                     KOK                  (Yliriesto Jouni)
Kiuru Marja (kv 29.1.15)               KESK                (Aikio Taina kv 29.1.15)
Aikio Marja                                      KESK                (Tiuraniemi Jouni)
Pyhäjärvi Mikko                              KESK                (Neitola Pekka)
Aikio Pentti V.                                 KESK                (Hietala Tapio kv 13.6.2013)
Helttunen Sarita                            KOK                  (Lappalainen Leena)
Äärelä Kauko                                 VAS                   (Lakkala Heikki)
Seitaniemi Leea                           VAS                    (Outila Tiina)
Kivioja Eila                                     PS                      (Moberg Tuomas)
Poikela Tarja                                 RYHMÄ 2013    (Immonen Anneli)

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015 - 2016 Arja Mäkitalo, varalla Anna Maria Jääskeläinen.
Esittelijänä toimii perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, puh. 040 564 4988.

Sivistyslautakunta v. 2013 - 2016

Henkilökohtainen varajäsen suluissa:

Ylitalo Sanna, pj                       KOK              (Hyötylä Annukka)
Hokkanen Riitta, vpj                VAS               (Postila Vappu)
Mikkola Mauri                           KESK            (Junttila Katja)
Siirtola Sami                            KESK            (Pyhäjärvi Risto)
Kangas Oili                              KESK            (Uusitalo Aimo)
Särkelä Riitta-Liisa                 KESK            (Tasala Taru)
Kujala Päivi                              KESK            (Kiuru Marja)
Hakkarainen Jari                    KOK               (Lappalainen Jorma)
Järvinen Matti                          VAS                (Norberg Sulo)
Tiuraniemi Juha                     PS                  (Martin-Keinotie Ulla-Maija)
Korvanen Ahti                          SDP               (Laine Veijo)

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015- 2016 Tuula Annala, varalla Jyrki Manninen. 
Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja Risto Varis puh. 0400 433 834.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta v. 2013-2016

Maijala Mikko, pj                       KESK                (Siirtola Jyrki)
Lehtinen Markku, vpj                KOK                  (Kumpulainen Martti)
Korvanen Ahti                            SDP                  (Jääskeläinen Anna Maria)
Seitaniemi Leea                       VAS                   (Äärelä Jenni)
Kivioja Eila                                 PS                     (Moberg Tuomas)

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Tarkastuslautakunta valtuuston toimikautta (2013-2016) vastaaviksi vuosiksi

Virtanen Veikko, pj                     KESK             (Aikio Marja)
Tarja Poikela vpj                        SDP                (Mäkelä Anne)
Lappalainen Jorma                  KOK                (Jouni Yliriesto)
Mäkelä Marko                             PS                   (Keinotie Heino)
Postila Vappu (kv 25.4.2013)  VAS                 (Äärelä Raimo)

Kunnanhallituksen edustajaa ei ole. Esittelijänä toimii puheenjohtaja.

Tekninen lautakunta v. 2013 - 2016

Maijala Mikko, pj,                       KESK               (Sammela Seppo)
Heikkinen Pekka, vpj,               KOK                 (Hakkarainen Jari)
Tervo Pertti,                                KESK               (Mustonen Mauno)
Postila Leena (kv 28.2.2013) KESK               (Tyni Niina)
Sieppi Sanna                            KESK                (Mäkitalo Hanna)
Hyötylä Annukka                       KOK                   (Helttunen Sarita)
Keinotie Heino                          PS                     (Mäkelä Marko)
Äärelä Raimo                            VAS                   (Outila Tiina)
Poikela Hilkka H.                     SDP                   (Sukuvaara Jani)

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015 - 2015 Pentti Rytisalo, varalla Eila Kivioja.
Esittelijänä toimii tekninen johtaja Matias Yliriesto, puh. 040 774 2828.

Ympäristölautakunta v. 2013 - 2016

Kivilompolo Eini, pj.                   KESK                                (Hiltula Tuija)
Seitaniemi Leea, vpj.                 VAS                                   (Määttä Seija)
Taavettila Jarmo                         KESK                                (Kaaretkoski Seppo)
Äärelä Antti                                  KESK                                 (Ylitalo Riika)
Postila Hannu                            KESK                                 (Mustonen Janne)
Willman Jukka                           KOK                                    (Lehtinen Markku)
Moberg Tuomas                        PS                                      (Mäkelä Marko)
Mäkelä Anne                               SDP                                   (Peuraniemi Toivo)
Karppinen Riikka                       VIHREÄ                             (Alajärvi Kati)

Kunnanhallituksen edustaja v. 2015 - 2016 Riitta Hokkanen, varalla Martti Kumpulainen.
Esittelijänä toimii tekninen johtaja Matias Yliriesto, puh. 040 774 2828 .

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto

Henkilökohtainen varajäsen suluissa:

Taskila Mauri, pj ,Kittilä (Janne Paksu)
Eira Birgitta, vpj, Enontekiö (Ikonen Pasi)
Kivilompolo Eini, Sodankylä (Aikio Marja)
Lehtinen Markku, Sodankylä (Kivioja Eila)
Pudas Anna-Liisa, Kittilä (Nikka Mirja)
Rauhala Markku, Muonio (Muotka Katja)
Rytisalo Pentti, Sodankylä (Karppinen Juha)

Esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö Tuulikki Luoma, puh. 040 680 6922