Yleisten alueiden kunnossapito

Yleiset alueet ja kadut

Kunnan teknisen osaston vastuualueelle kuuluvat:
• kunnalliseen katuverkkoon kuuluvat kadut, tiet ja yleiset alueet
• rakennetut viheralueet
• ulkoliikunta-alueet

Kadut ja kevyenliikenteenväylät

Kunnan tekninen osasto suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää katuja sekä kevyenliikenteenväyliä keskustaajaman sekä Luoston ja Kopararovan asemakaava-alueilla.

Talvihoito

Katujen ja kevyenliikenteenväylien talvihoidossa noudatetaan hoitoluokitusta 1-3 niin, että hoitoluokitus on korkeampi vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla. Hoitoluokituskartasta näet katujen ja kevyenliikenteenväylien hoitoluokitukset.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossa- ja puhtaanapito on laissa (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) määrätty pääosin kunnan velvollisuudeksi, mutta myös katujen varrella oleville kiinteistöille on määrätty tiettyjä velvollisuuksia. Periaatekuvassa on esitetty kunnan ja kiinteistönomistajan välinen työnjako. Saman lain mukaan myös katujen aurauksen yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen tonttiliittymän kohdalta kuuluu kiinteistön omistajalle.

Yksityistiet

Talvihoito

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa asianosaisen tien tiekunta. Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa seuraavasti:

  • järjestämällä talviaurauksen avustuksen piiriin kuuluville yksityisteille (kunta kilpailuttaa alueittain yksityisteille aurausurakoitsijat) tai
  • talviaurauksen sijaan tiekunta voi hakea kunnalta vuosittaista rahallista avustusta ja hoitaa talviaurauksen itse, avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Kesäkunnossapito

Katujen ja kevyenliikenteen väylien kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää rakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa.

Katuvalaistus

Kunnan tekninen osasto rakennuttaa ja pitää yllä kirkonkylän kaduilla ja sivukylien teillä, kevyen liikenteen väylillä ja laduilla olevaa valaistusta.

Palaute ja vikailmoitukset

Viallisista katuvaloista, talvikunnossapidosta ja tiestön kunnosta voi antaa palautetta numeroon 0400 396 735.

 

Päivitetty: 29.12.2017 12:44

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor

Palaute ja vikailmoitukset:
p. 0400 396 735

Talvikunnossapidon pääurakoitsijat:

Kirkonkylä
NCC industry Oy / Raimo Granroth
p.   040 551 8233

Luosto
Huoltokero Oy / päivystäjä p. 050 465 8888

Kopararovan alue, Kakslauttanen Kangastintti Oy / Jari Tiainen
p. 050 336 3993

No content found