Vireillä olevat kaavat

​​​​​​​​Kaavoitusprosessiin kuuluu kaavan vireille tulosta ilmoittaminen, jonka yhteydessä asetetaan nähtäville kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kaavan valmisteluaineisto (luonnos) pidetään nähtävillä vähintään 14 tai 30 vrk (kaavan merkittävyys huomioiden) ja kaavaehdotus pidetään nähtävillä 14 tai 30 vrk (kaavan merkittävyys huomioiden). Vaikutuksiltaan merkittävistä kaavahankkeista voidaan pitää myös yleisötilaisuuksia.  Kaavan nähtävänäolon aikana osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kaavoista mielipiteitä. Kaavahankekohtaiset aineistot ja käsittelyvaiheet löydät alla olevista kohdista.

​​Kaavatori


 


 

Päivitetty: 17.2.2017 15:42

 Ajankohtaista

No content found

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found