Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottamislupahakemus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan Suomi.fi -verkkopalvelusta löytyvällä hakemuksella:
Maa-aineisten ottamislupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä. Suunnitelma tehdään luvanvaraisesta toiminnasta ja se toimitetaan valvontaviranomaiselle. Suunnitelmalomake löytyy Suomi.fi -verkkopalvelusta:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnittelulomake

 

Päivitetty: 19.1.2016 14:44

 Ajankohtaista

No content found

 Content Editor