Takaisin
 3.4.2018

Kuntalaiset kutsutaan mukaan suunnittelemaan Sodankylän tulevaisuutta - kuntastrategiatyöhön pääsee osallistumaan laajasti kevään ja alkukesän aikana


 
 

Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen haastaa kaikki kuntalaiset osallistumaan kuntastrategiatyöhön kevään ja kesän aikana! 

Sodankylän kunta on aloittanut pidemmän aikavälin suunnitelman eli kuntastrategian laatimisen. Uusi kuntastrategia ohjaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa, ulottuen aina vuoteen 2025 asti.  Strategiatyön toteutusta johtaa kunnan johtoryhmä ja kunnanhallitus toimii ohjausryhmänä. Työ etenee vaiheittain tiedonkeruusta  luonnosvaiheeseen ja lopuksi päätöksentekovaiheeseen.

Helmikuussa aloitetun tiedonkeruuvaiheen aikana kunnan strategiaan liittyviä näkemyksiä, ideoita ja tietoa on kerätty Sodankylän kunnan luottamushenkilöiltä sekä paikallisilta ja ulkopaikkakuntalaisilta yrittäjiltä. Huhtikuun aikana strategiatyöhön pääsevät osallistumaankuntalaiset, järjestöt, kunnan neuvostot ja valtuustot, sekä kunnan henkilöstö. Kerätyn materiaalin pohjalta työstetään kuntastrategian ensimmäiset luonnokset, ja luonnosvaiheen aikana touko-kesäkuussa kunnanvaltuutetut sekä kuntalaiset pääsevät kommentoimaan tehtyjä esityksiä. Luonnokset ovat esillä mm. Sodankylän elokuvajuhlien yhteydessä.

Lopullinen esitys Sodankylän pitkän aikavälin suunnitelmasta valmistuu elokuussa, jolloin kunnanhallitus käsittelee kuntastrategian kokouksessaan. Kunnanvaltuusto päättää kuntastrategiasta syyskuussa, jonka jälkeen lopullinen kuntastrategia julkaistaan ja otetaan virallisesti kunnallisen päätöksenteon pohjaksi.

Kuntalaisia kuullaan kuntalaiskierroksilla ja festareilla

Strategiatyön valmistelu on lähtenyt ajatuksesta tarjota kuntalaisille mahdollisimman laajat osallistumismahdollisuudet. Kunnan tulevaisuuden suuntaviivoja pohtimaan on kutsuttu kaikki kuntalaiset, kyläläiset, luottamushenkilöt, järjestöt, neuvostot, valtuustot, henkilökunta sekä matkailijat. 
Huhtikuun aikana kunnan viranhaltijat ja valtuutetut kiertävät kuulemassa kuntalaisia Vaalajärvellä, Kelujärvellä, Vuotsossa, Sattasessa, Vuojärvellä, Syväjärvellä sekä kirkonkylällä. Työpajatapahtumat ovat kaikille avoimia tapahtumia, jonne ovat tervetulleita myös naapurikylien asukkaat. Tilaisuudet avaa kunnanjohtaja Viljo Pesonen. Vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle ja nuorisovaltuustolle sekä kunnan lautakunnille ja henkilöstön edustajille järjestetään omat työpajat.  

Kuntalaiset toivotetaan tervetulleeksi kuntalaiskierroksille:

ti 10.4. klo 18 Vaalajärven monitoimitalo  

to 12.4 klo 18 Syväjärven Järvihovi
ti 17.4 klo 18 Vuojärven Villa Vuojärvi
to 19.4 klo 18 Kelujärven Kelupirtti
ti 24.4 klo 18 Vuotson koulu 

ke 25.4 klo 18 Kirkonkylä, kunnanviraston valtuustosali
to 26.4 klo 18 Sattasen kylätalo

Toinen tapa osallistua kuntastrategian valmisteluun on strategialuonnosten kommentointi. Kuntalaisille annetaan mahdollisuus kommentoida strategian suurten linjojen luonnoksia kesäkuun kolmannella viikolla Sodankylän elokuvajuhlien yhteydessä. Festareiden ajaksi Sodankylään ilmestyy Pop Up –strategiatoimisto, jossa luonnokset ovat nähtävillä ja kommentoitavina viikon ajan. Luonnoksia on mahdollista kommentoida lisäksi myös kunnan kotisivujen ja sosiaalisen median kautta. Luonnoksista annetut kommentit toimivat kunnanhallituksen ja  -valtuuston päätöksenteon tukena.

 

Lisätietoja kuntastrategian etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista saat täältä! 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found