Takaisin
 22.11.2017

Asukkaiden kehitysideoita asuinympäristöistä kerätään uudella karttapohjaisella kyselypalvelulla

Sodankylän kunta on avannut uuden karttapohjaisen kyselypalvelun, jonka avulla selvitetään kuntalaisten mielipiteitä ja kehitysideoita Sodankylän alueen asuinympäristöistä.

Sodankylän kunnan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 yksi kolmesta painopisteestä on viihtyisän ympäristön kehittäminen. Sodankylän kunta jakautuu keskustaajaman alueeseen ja 30 elinvoimaiseen kylään. Sodankylän alueen ympäristön kehittämisen asiantuntijoita ovat Sodankylän kuntalaiset, joiden ideoita ja ajatuksia halutaan kerätä tässä karttapohjaisessa Harava-kyselyssä.

Sodankylän asuinympäristöjen kehittäminen –kysely jakautuu neljään eri teemaan: virkistysreitit, liikenneturvallisuus, viheralueet sekä kohtaamis- ja liikuntapuistot.

Karttapohjaisessa kyselyssä kuntalaisia pyydetään merkitsemään kartalle teeman mukaisia alueita ja lisäkysymysten avulla pyritään saamaan tarkka kuva siitä, kuinka teemaa tulisi pyrkiä kehittämään. Kartta on keskitetty Sodankylän taajama-alueeseen, mutta karttaa liikuttamalla voit tehdä merkintojä koko kunnan alueelle. Sodankylän kunta toivoo, että kuntalaiset tekevät merkintöjä ahkerasti myös kyliin ja matkailukeskuksiin.

Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään Sodankylän kaavoituksen, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu- ja kehittämistyössä. Vastaukset kootaan Sodankylä asuinympäristönä 2017 -raporttiin, joka julkaistaan alkuvuodesta 2018. Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin 10 minuuttia, ja vastauksia toivotaan kaikenikäisiltä kuntalaisilta ympäri Sodankylää. 

Kysely on avoinna 13.11-10.12. Osallistujien kesken arvotaan elokuvalippuja!

Linkki kyselyyn: Asuinympäristöjen kehittäminen - kysely

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found