Takaisin
 4.12.2017

Avoin työpaikka: Sairaanhoitaja

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 15.5.2017 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN TOIMI ensisijaisena sijoituspaikkana vuodeosasto

Etsimme uudistuvaan toimintaympäristöömme sairaanhoitajaa. Vuoden 2017 aikana toteutetaan vuodeosaston ja vastaanotto- ja poliklinikka- tulosyksiköiden toimintojen yhdistäminen. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä ja aloitteellisuutta. Lisäksi toivomme innovatiivista ja kehittämismyönteistä työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta yksilö- ja tiimityöskentelyyn sekä kuntouttavan hoitotyön hallintaa.

Työ terveyskeskuksen 30 -paikkaisella vuodeosastolla on monipuolista ja haasteellista hoitotyötä. Työtä tehdään pienryhmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa potilaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Tehtäviin kuuluu muun muassa työvuoronsa aikana vastaavana hoitajana toimiminen. Työ vuodeosastolla on kolmivuorotyötä.
Lisäksi työhön sisältyy toimintojen yhdistämisen myötä työskentelyä päivystyspoliklinikalla, jossa työtehtävät ovat monipuolisia sairaanhoitajan tehtäviä. Tällä hetkellä vuodeosaston sairaanhoitaja työskentelee päivystyksessä lähinnä viikonloppuisin.

Vuodeosastolla hoidetaan vaativaa yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Potilaat ohjautuvat vuodeosastolle terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalta, sekä erikoissairaanhoidon kaikilta erikoisaloilta. Lisäksi vuodeosastolla hoidetaan toistaiseksi myös pitkäaikaispotilaita.

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.

Kelpoisuusehtona on ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sodankylän kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee lähettää ensisijaisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 135995 tai vaihtoehtoisesti sähköisesti kirjaamo@sodankyla.fi. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/135995
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 9.8.2016 15:53

Tiedostot

No content found