Takaisin
 4.4.2017

Kuulutus: Kirkonkylän asemakaavamuutos korttelissa 25

​Kirkonkylän asemakaavan muutos koskien korttelia 25 (Kitisenrannan koulun alue) sekä viereisiä katu- ja puistoalueita asetetaan ehdotuksena nähtäville.

Asiaa koskeva asemakaavaehdotus ja kaavaselostus pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan nähtävillä Sodankylän kunnanviraston teknisellä osastolla 6.4 - 8.5.2017 välisen ajan. Aineisto on nähtävillä myös internetissä osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavatori

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävilläoloajan kuluessa.

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteella: Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä.   

Sodankylän kunta      Kunnanhallitus

Päivitetty: 9.8.2016 15:53

Tiedostot

No content found