Takaisin
 3.1.2017

Uuden torin luonnoksista voi antaa palautetta kyselyn kautta

Sodankylän kunnanhallitus on 3.10.2016 § 313 päättänyt käynnistää uuden torin yleissuunnittelun Kemijärventien, Jäämerentien ja Sompiontien rajaamalle alueelle. Suunnittelussa on huomioitava Museo-Galleria Alariesto ja Kitisen ranta-alueen mahdolliset uudet toiminnot, alueen liikennetarkastelun sekä Kemijärventien ja Jäämerentien risteysalueen vaihtoehtotarkastelut.

Työ jaetaan kahteen eri vaiheeseen: I luonnosvaihe vaihtoehtotarkasteluineen ja II yleissuunnitelman laadinta valittujen vaihtoehtojen perusteella.

Ohessa linkki yhteenvetoon luonnosvaiheen aineistosta: lähtökohdat, torivaihtoehdot, risteysvaihtoehdot ja ideointi.
Aineisto Sodankylän tori 27.2.2017

Pyydämme täten palautetta luonnosvaiheen aineistosta, vastaamalla oheiseen Internet-kyselyyn.
Linkki kyselyyn

Kysely on auki kolme viikkoa 1.3 – 19.3.2017.

Torin uudella keskeisellä sijoittumisella on tarkoitus palvella paremmin torikauppiaita, alueella järjestettäviä tapahtumia ja matkailua. Tavoitteena on myös muodostaa toiminnallinen yhteys kirkkojen ja rannan alueelta keskustan kaupallisille palveluille ja Jäämerentien kaupparaitille.

Työ tehdään Sodankylän kunnan toimeksiannosta. Suunnittelutyötä valvoo ja ohjaa Sodankylän kunnan keskeiset viranhaltijat.

Kunnan yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen, P. 040 7695950.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä työn projektipäällikkönä toimii arkkitehti
Eva Persson Puurula, P. 050 3120281.

 


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1272228&SID=13d9e65e-0810-4541-ae79-b5424966dc8e&dy=1450536158
Päivitetty: 29.1.2018 17:22

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found