Takaisin
 21.2.2017

Sodankylään huhtikuun alussa 20 kiintiöpakolaista

Sodankylän kuntaan on tulossa syyrialaisia kiintiöpakolaisia Turkista aikaisintaan 3.4.2017. Maahanmuuttovirasto on tehnyt valintamatkan Turkkiin viime vuoden lopulla. Kunnanvaltuusto on 1.12.2016 tehnyt päätöksen 20 kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta.

Sodankylään tulevat perheet

Ryhmä koostuu neljästä perheestä: kaksi 5 hengen perhettä, yksi 4 hengen ja yksi 6 hengen perhettä. Vanhemmat ovat 22 – 45-vuotiaita ja lapset 1 - 11 -vuotiaita ja ryhmään kuuluu myös yksi isoäiti. Alle 7-vuotiaita lapsia on 7.

Valtio avustaa kuntaa kiintiöpakolaisten kotouttamiseen liittyvissä kustannuksissa. Laskennallinen korvaus on tarkoitettu kattamaan kotoutumista tukevaa toimintaa, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa sekä osallisuutta edistäviä palveluja.

Kotouttaminen on koko kunnan yhteistyötä

Maahanmuuttajien koetaan rikastuttavan elämää Sodankylässä monella tavalla ja maahanmuuttajien halutaan kokevan itsensä tervetulleeksi ja täysivaltaisiksi kuntalaisiksi. Kunta on tehnyt sopimuksen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY:n kanssa 4.2.2017 kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja sopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että kunnassa on ajantasainen kotouttamisohjelma.

Kotouttamisohjelmassa 2017–2020 otetaan kantaa siihen, millä toimenpiteillä maahanmuuttajien kotoutumista Sodankylässä edistetään ja miten heidän erityisiä tarpeita tuetaan kunnan yleisissä palveluissa. Monialainen maahanmuuttoverkosto on osallistunut maahanmuuttajien kotouttamisohjelman laadintaan ja seuraa sekä arvioi ohjelman toteutumista. Verkostoon kuuluvat edustajat mm. TE- keskuksesta, KELA:sta, seurakunnasta, poliisista, järjestöistä, hankkeista sekä kunnan eri hallintokunnista. Lisäksi kunnassa toimii eri toimialoista koostuva kotouttamistyöryhmä, joka suunnittelee ja kehittää kunnan kotouttamispalveluja.

Maahanmuuttoasiat kuuluvat kunnassa hallintopalveluihin ja maahanmuuttoyhdyshenkilöksi on nimetty hyvinvointikoordinaattori Sanna Ylitalo. Maahanmuuttokoordinaattori Sanna Ijäs on aloittanut työt helmikuun alussa ja koordinoi kotouttamistoimintaa käytännön tasolla.

Kotouttamiseen voivat osallistua kaikki kuntalaiset myönteisellä asenteella ja halutessaan vapaaehtoistyön kautta, esim. toimimalla ystäväperheenä. Järjestökeskus Kitisellä järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus kotouttamiseen liittyen 7.3.2017 klo 17. Samassa tilaisuudessa  otetaan lahjoituksena vastaan hyväkuntoisia vaatteita, leluja, kirjoja ja kodintarvikkeita maahanmuuttotyöhön. Kuntalaiset voivat myös ilmoittautua ystäväperheeksi Järjestökeskuksella.

Lisätiedot:
Sanna Ylitalo, Sodankylän kunnan hyvinvointikoordinaattori
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi, p. 040 4838 298
Sanna Ijäs, Sodankylän kunnan maahanmuuttokoordinaattori
etunimi.sukunimi@sodankyla.fi, p. 040 1790 966

www.kotouttaminen.fi

Päivitetty: 29.1.2018 17:22

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found