Takaisin
 27.1.2017

Ohjeistus raskaana olevien työskentelystä solusalpaajia sisältävässä työssä

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työstä tai työolosuhteista ei saa aiheutua erityistä vaaraa raskaana olevalle työntekijälle tai sikiölle.

Monet solusalpaajat ovat perimämyrkyllisiä aineita. Niille voivat altistua mm. farmaseutit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, lääketyöntekijät, siivoojat, laboratoriotyöntekijät sekä pesuloissa työskentelevät henkilöt.

Altistuminen tapahtuu tavanomaisemmin ihon kautta roiskeiden välityksellä. Myös ruoansulatuselimistön kautta (nieleminen) voi tapahtua altistumista.  Solusalpaaja-aineita voi levitä pieniä määriä ympäristöön jossa solusalpaajia käsitellään. Tutkimusten mukaan ulkopuolisten altistuminen solusalpaajille on vähäistä.

Solunsalpaajien kanssa työskentelevien altistumista voidaan ehkäistä työhygienian keinoin. Käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti raskaana olevien tulee käyttää kertakäyttöisiä tutkimushansikkaita iho-/eritekontaktin välttämiseksi solusalpaajia saavien henkilöiden hoidossa tai muuten työskennellessään tiloissa, joissa voidaan olettaa olevan jäämiä solusalpaajista. Raskaana oleva ei saa käsitellä (valmistaa, laimentaa tai antaa) työssään solusalpaajalääkkeitä.

Sodankylässä 18.1.2017

Jukka Juntunen
Työterveyslääkäri

Päivitetty: 2.10.2017 10:25

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found